Archív aktualít AsÚ SAV - 4. kvartál 2010

18.11.2010

Uvidíme čiastočné zatmenie Slnka

Total Eclipse Partial Eclipse


V utorok 4. janúra 2011 nastane v ranných a dopoludňajších hodinách čiastočné zatmenie Slnka, ktoré bude pozorovateľné takmer z celej Európy, západnej a strednej Ázie, Blízkeho Východu a severnej Afriky. V jeho maxime bude pre pozorovateľov na Slovensku viac ako tri štvrtiny priemeru slnečného disku zakrytého Mesiacom. Pretože ani v čase maxima zatmenia sa os mesačného tieňa nedotkne zemského povrchu a bude 510 km nad severnou pologuľou Zeme, zatmenie nebude zo žiadneho miesta na Zemi pozorovateľné ako úplné. Pomerne malá výška Slnka nad horizontom počas zatmenia je výbornou príležitosťou fotografovať zatmenie so zaujímavou scenériou v popredí. Pri pozorovaní a fotografovaní zatmenie bude možné využiť aj prípadnú tenkú vrstvu oblakov, rannú hmlu alebo opar nad východným horizontom, ktoré poslúžia ako filter tlmiaci jas Slnka stúpajúceho vyššie nad horizont.

Údaje o zatmení pre Bratislavu a Košice sú v tabuľke. Časové údaje zodpovedajú stredoeurópskemu času SEČ. Čas východu a výška Slnka sú vypočítané pre ideálne rovný horizont aký je na mori. Magnitúda udáva percentuálny podiel z priemeru slnečného disku zakrytého Mesiacom v maxime zatmenia. Zatmenie bude mať najväčšiu magnitúdu 86 % na severe Švédska a v maxime tam zostane zo Slnka nachádzajúceho sa práve na horizonte len tenký kosáčik.

Čiastočné zatmenie Slnka 4. januára 2011 (utorok)
Východ Slnka
hod:min
Začiatok
hod:min
Výška Slnka
[°]
Maximálna fáza
hod:min
Výška Slnka
[°]
Koniec
hod:min
Výška Slnka
[°]
Magnitúda
[%]
Bratislava 7:44 8:04 2 9:26 12 10:55 18 78
Košice 7:28 8:09 3 9:32 13 11:03 18 78

Zatmenie Slnka nastáva v čase okolo novu Mesiaca, keď sa Mesiac pri svojom orbitálnom pohybe okolo Zeme dostane do blízkosti spojnice Zem-Slnko. Vtedy tieň Mesiaca opíše na povrchu Zeme úzky pás, z ktorého je pozorovateľné úplné zatmenie. Z rozsiahlych oblastí okolo tohto pásu je zatmenia pozorovateľné iba ako čiastočné. Pri každom úplnom zatmení Slnka je možné pozorovať aj čiastočné. Toto však neplatí naopak. Čiastočné zatmenie Slnka nemusí byť sprevádzané aj jeho úplným zatmením. Takúto drobnú zvláštnosť má aj zatmenie 4. januára 2011, ako sme už uviedli v úvode. V dlhodobom priemere nastávaju ročne spravidla dve zatmenia Slnka a dve zatmenia Mesiaca.

Ďalšie čiastočné zatmenie Slnka pozorovateľné na Slovensku s magnitúdou 69 % nastane 20. marca 2015 okolo poludnia. Najbližšie úplné zatmenie Slnka nastane 13. a 14. novembra 2012 a bude pozorovateľné pri východe Slnka zo severnej Austrálie a z väčšinou neobývaných oblastí južného Pacifiku. Dôvodom zvláštneho dvojdátumu zatmenia je skutočnosť, že pás úplného zatmenia bude prechádzať dátumovou hranicou. Úplné zatmenie Slnka pozorovateľné zo severnej časti Slovenska nastane až v budúcom storočí 7. októbra 2135, kde potrvá 3 min 18 s. Bratislava bude vtedy mimo pásu úplného zatmenia a na to si bude musieť počkať až do 16. mája 2227, ktoré však potrvá len 30 s.

Čiastočné zatmenie Slnka 31. mája 2003 fotografované blízko Viedne. Autor: Peter Wienerroither.

Zdroje: Astronomická ročenka 2011
Eclipse Predictions by F. Espenak and J. Anderson, NASA's GSFC.
Peter Wienerroither
Obrázok: B. Livingston, NSO/AURA/NSF
Animácia: A.T. Sinclair

Ďakujeme za návštevu

Valid XHTML 1.0!