Pravidlá bezpečného pozorovanie Slnka

Intenzívne žiarenie slnečného disku je vážnou hrozbou pre ľudský zrak. Nedodržanie základných pravidiel pozorovania Slnka čo len na zlomok sekundy môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo úplnú stratu zraku. To platí aj počas čiastočného zatmenia Slnka. Aj 1% z celkovej plochy slnečného disku má dostatočnú intenzitu, aby za nepriaznivých okolností napáchalo na ľudskom zraku nenapraviteľnú škodu. Treba preto dodržať nasledujúce pravidlá a postupy:
  1. Nikdy sa nedívajte nechráneným zrakom priamo do Slnka.
  2. Ak ste si nie úplne istý, že váš slnečný filter je bezpečnou ochranou zraku pri pozorovaní Slnka, poraďte sa s jeho predajcom alebo sa obráťte na niektorú z hvezdární a planetárií, Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici, alebo iné astronomické pracovisko.
  3. Bez priameho dohľadu skúseného odborníka sa nikdy nedívajte do ďalekohľadu alebo hľadáčika namiereného na Slnko, a to ani v prípade keď má filter.
  4. Nenechávajte v dosahu malých detí bez dozoru akýkoľvek ďalekohľad alebo iný optický prístroj.
  5. Nikdy sa nedívajte do Slnka cez fotoaparát alebo kameru.
Bežne predávané slnečné okuliare nie sú dostatočnou ochranou zraku na priame pozorovanie Slnka aj vtedy, ak majú najvyšší ochranný faktor.