Archív aktualít AsÚ SAV - 4. kvartál 2009

18.12.2009

Astronómovia našli vodný svet

Doplnil: MaHu

Astronómovia doteraz objavili viac ako štyristo planét, ktoré ležia za hranicami našej slnečnej sústavy. Časopis Nature však v stredu zverejnil objav, ktorý je mimoriadny. Uvidel vodný svet.

Exoplanéta GJ1214b v súhvezdí Hadonosa je asi šesťkrát ťažšia ako naša planéta, veľká je však asi ako devätnásť Zemí. Dôvod je vraj jednoduchý – voda. Vedci predpokladajú, že sa skladá z oceánov, čím sa z dosiaľ objavených planét najviac podobá na našu Zem. Pri väčšine exoplanét vedci netušia, z čoho sa skladajú. Teraz však mali astronómovia šťastie. Planéta prešla popred hviezdu, a tak mohli zistiť jej chemické zloženie i veľkosť. Zistili, že planéta je oveľa bližšie k svojej hviezde ako Zem. Obieha však okolo červeného trpaslíka, čo je chladnejšia hviezda ako naše Slnko. Teplota na jej povrchu presahuje sto stupňov Celzia, no tlak atmosféry podľa vedcov umožňuje, aby sa voda udržala v kvapalnom skupenstve. Planéta sa navyše nachádza neďaleko – vzdialená je len 40 svetelných rokov.

Je to náš sused. Na pochopenie, naše televízne signály už preleteli okolo,

hovorí autor štúdie americký vedec David Charbonneau podľa msnbc.com. Pre Guardian dodal, že je ťažké predstaviť si na nej život tak, ako ho poznáme. Tento vodný svet je viditeľný aj amatérskymi teleskopmi. Napokon, pomocou nich bol objavený.

Zdroj: veda.sme.sk

11.12.2009

Rok 2009 sa s nami rozlúči nenápadným čiastočným zatmením Mesiaca

Doplnil: MaHu

Popri prípravách na príchod Nového roka 2010 si môžu nadšenci astronómie vychutnať nenápadné čiastočné zatmenie Mesiaca. Slovíčko nenápadné je v tomto prípade namieste, pretože zemský tieň len mierne zasiahne mesačný povrch a zafarbí ho načerveno. Úkaz sa udeje vo večerných hodinách 31.12.2009. Mesiac vstúpi najprv do tzv. polotieňa Zeme krátko po 18. hodine SEČ. Tento vstup je prakticky nepostrehnuteľný, jas Mesiaca sa len veľmi mierne zníži. Zaujímavejšia časť – vstup Mesiaca do tieňa Zeme – sa začne 8 minút pred 20. hodinou SEČ. Postupne bude pravá spodná strana Mesiaca tmavnúť a nadobúdať červenkastý odtieň. Maximum čiastočného zatmenia nastane o 20:23 SEČ. Od tohto okamihu bude červenkastý odtieň slabnúť. Krátko pred 21. hodinou Mesiac opustí tieň Zeme. Červenkastý tieň na mesačnom povrchu tak uvidíme necelú hodinu.

Jasnú oblohu a šťastný Nový rok

3.12.2009

Slovensko schválilo Dohodu o spolupráci s ESA

Doplnil: MaHu

Vláda Slovenskej republiky včera schválila dlho očakávanú Dohodu o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou ESA. Slovensko sa tak pridalo k ostatným krajinám Európy, ktoré sa zúčastňujú na európskom vesmírnom programe, a rozvíjajú tak svoj hospodársky a vedecký potenciál a technologické know-how.

Zmluva definitívne vstúpi do platnosti po podpísaní Ministrom školstva SR a v priebehu nasledovných piatich rokov umožní Slovensku vzájomnú výmenu informácií s ESA o prebiehajúcich a plánovaných vesmírnych aktivitách, účasť expertov na odborných školiacich programoch a ich vzájomnú výmenu na vedecko-výskumných pracoviskách. Slovenským odborníkom a školám sa tak otvoria možnosti bližšej spolupráce so špičkovými európskymi odborníkmi, pričom získajú prístup k výsledkom výskumu vesmíru, pozorovania Zeme, telekomunikácií, vývoja nových technológií a pod.

Dohoda o spolupráci s ESA prináša výhody aj slovenským podnikateľom a firmám: „Vplyv na podnikateľské prostredie bude vysoko pozitívny. Prístup k výsledkom vesmírneho výskumu umožní podnikateľom na Slovensku využiť ich pre rozvoj svojich nových alebo inovovaných tovarov, výroby alebo služieb.“, píše sa v schválenom vládnom materiáli.

Dokument tak zakladá všeobecný rámec spolupráce Slovenskej republiky s ESA, nešpecifikuje ale, v ktorých konkrétnych oblastiach bude spolupráca prebiehať a neukladá žiadnej strane ani finančné záväzky. Umožňuje však Slovensku tieto oblasti zadefinovať a začať s ESA spolupracovať na výskumných a vývojových projektoch. Rovnako otvára Slovensku možnosť následne pristúpiť na vyššiu úroveň spolupráce a stať sa plným členom ESA, čo umožní intenzívnejšiu účasť Slovenska na európskych vesmírnych aktivitách.

Výňatky z Dohody o spolupráci:
Oblasti ponúkajúce potenciálne možnosti spolupráce na základe tejto dohody sú nasledovné:

 1. kozmická veda, najmä astronómia a astrofyzika, výskum slnečného systému a fyzika vzťahov Slnko – Zem,
 2. výskum pozorovania Zeme a jeho aplikácie, najmä monitorovanie životného prostredia, meteorológia, aeronómia a geoinformatika, riadenie katastrof,
 3. telekomunikácie vrátane poskytovania služieb a družicovej navigácie,
 4. výskum v mikrogravitácii, najmä kozmická biológia a medicína a spracovanie materiálov vrátane vývoja pokročilých zliatin a materiálových architektúr vhodných na použitie v kozmickom priestore,
 5. vývoj technológií vrátane softvéru a hardvéru,
 6. inžinierstvo a využívanie pozemského segmentu.
Spolupráca bude zahŕňať:
 • poskytovanie štipendií, ktoré umožnia vybraným pracovníkom ktorejkoľvek zo strán zúčastniť sa na výcviku alebo iných technických alebo vedeckých činnostiach v inštitúciách navrhnutých poskytujúcou stranou,
 • výmenu expertov s cieľom ich účasti na štúdiách,
 • organizovanie spoločných konferencií a sympózií,
 • spoločnú propagáciu využívania produktov a služieb vyvinutých v rámci programov agentúry,
 • podporovanie vzdelávacích činností v oblasti kozmickej vedy a technológií,
 • poskytovanie stanovísk a pomoci expertov pri riadení kozmických projektov.

23.11.2009

Dr. Kocifaj ocenený Medzinárodnou spoločnosťou pre slnečnú energiu


Medzinárodná spoločnosť pre slnečnú energiu (ISES) udelila Dr. Miroslavovi Kocifajovi dňa 13. októbra 2009 cenu v kategórii: Najlepšia práca publikovaná v časopise Solar Energy v oblasti Denné svetlo a optické vlastnosti (Daylighting and optical properties). Ocenená práca má názov: Analytical Solution for Daylight Transmission via Hollow Light Pipes with a Transparent Glazing. Dr. Kocifaj je vedeckým pracovníkom Oddelenia medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV. Ocenená práca vyšla pod hlavičkou Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

11.11.2009

Opäť blízko!

Doplnil: MaHu

Len nedávno objavený asteroid s označením 2009 VA preletel v tesnej blízkosti Zeme. Presnejšie, asteroid má veľkosť okolo 7 metrov a od povrchu Zeme bol v minimálnej vzdialenosti približne 14 tisíc kilometrov (t.j. dva polomery Zeme). Udialo sa to v noci 6. novembra 2009 (21:30 UT, t.j. 22:30 SEČ). Asteroid 2009 VA bol objavený v rámci projektu Catalina Sky Survey len 15 hodín pred maximálnym priblížením.

Ide o tretí zaznamenaný najtesnejší neimpaktový prelet. Predošlé dva prelety zahŕňajú pármetrové asteroidy. Prvým bol 1-metrový asteroid 2008 TS26, ktorý 9. októbra 2008 preletel 6150 kilometrov nad povrchom Zeme, druhým asteroidom bol 7-metrový objekt 2004 FU162, ktorý 31. marca 2004 minul povrch Zeme vo vzdialenosti 6535 kilometrov. Dá sa povedať, že objekty veľkosti asteroidu 2009 VA v priemere míňajú Zem asi dvakrát ročne, pričom k impaktu so Zemou dochádza asi raz za 5 rokov.

Len pred 13 mesiacmi došlo k prvému predpovedanému impaktu s asteroidom 2008 TC3. Bol len o niečo menší, mal veľkosť 4 metre. Objavený bol asi 19 hodín pred dopadom. Nedošlo k žiadnym závažným dôsledkom, našlo sa len pár úlomkov v sudánskej púšti.

Ďakujeme za návštevu

Valid XHTML 1.0!