Posledné správy

12.2.2017

Hlavné meteorické roje v roku 2017

Referencia a kontakt pre viac informácií: Marek Husárik, e-mail: mhusarik_zavinac_ta3.sk, tel.: +421527879161

Kvadrantidy 3. – 4. január

Rok 2017 štartuje štandardne meteorickým rojom Kvadrantíd. Jeho aktivita začína koncom decembra a končí v polovici januára. Roj patrí medzi priemerné s výdatnosťou asi 40 meteorov za hodinu v čase maxima, ktoré tento rok pripadá na poobedňajšie hodiny 3. januára. Existujú predpoklady, že hodinová frekvencia meteorov by mohla dosiahnuť tento rok aj viac než 100-120. Za materské teleso Kvadrantíd sa považuje pravdepodobne vyhasnutá kométa 2003 EH1. Radiant roja sa nachádza v súhvezdí Pastier.

V období maxima nebude oblohu narúšať svojim svitom Mesiac, bude pred prvou štvrťou.

Lyridy 22. – 23. apríl

Aktivita roja Lyríd začína od 16. apríla a končí približne 25. apríla. Maximum sa predpovedá na obedňajšie hodiny 22. apríla s produkciou priemerne 20 meteorov za hodinu. Tie pochádzajú z kométy C/1861 G1 Thatcher, ktorej doba obehu okolo Slnka je 415 rokov. Roj Lyríd svoje meno získal po súhvezdí Lýra, v ktorom sa nachádza aj tzv. radiant. Je to pomyselný bod na oblohe, z ktorého akoby meteory vylietavajú. Ten možno ľahko lokalizovať napravo od blízkej hviezdy Vega.

Mesiac v období maxima roja speje do fázy novu, nebude narášať pozorovanie Lyríd.

Eta Akvaridy 5. – 6. máj

Aktivita tohto roja trvá viac než jeden mesiac, od 19. apríla do 28. mája. Jedná sa o meteorický roj s produkciou priemerne 10-30 meteorov za hodinu mimo maxima. To je pre tento rok predpovedané na noc medzi 5. – 6. májom, presnejšie v druhej polovici noci. Vtedy by sme mohli zazrieť teoreticky až 50 meteorov za hodinu. Názov roja pochádza podľa miesta na oblohe pri hviezde Eta Aquarii v súhvezdí Vodnár. Z tohto dôvodu je roj lepšie viditeľný z viac južnejších krajín než Slovensko, na ktorého území vidíme meteory akoby vyletujúce spod obzoru. Materským telesom roja je kométa 1P/Halley, ktorá je zároveň materským telesom aj ďalšieho známeho roja Orioníd. Keď Zem prechádza tzv. zostupným uzlom dráhy kométy, pozorujeme Eta Akvarídy a pri prechádzaní výstupným uzlom sa na oblohe objaví meteorický roj Orioníd. Keďže Halleyho kométa obieha okolo Slnka retrográdne (pod uhlom až 162 stupňov voči dráhe Zeme okolo Slnka), meteory sa pohybujú v protismere obehu Zeme a vnikajú do jej atmosféry veľkými rýchlosťami až 66 kilometrov za sekundu.

Mesiac bude v čase maxima roja pár dní pred splnom, takže na pozorovanie Eta Akvaríd nebudú z tohto hľadiska ideálne podmienky.

Južné Delta Akvaridy 29. – 30. júl

Mesiace jún a júl sú chudobné na bohatšie meteorické roje. Spomeňme aspoň Južné Delta Akvaridy, ktorých produkcia je predpovedaná na asi 25 meteorov za hodinu v čase maxima, ktoré by malo nastať 30. júla. Ide o prachové častice pravdepodobne z rozpadnutej kométy, ktorá bola súčasťou Marsdenovej a Krachtovej skupiny komét (sú to skupiny komét, ktoré sa v perihéliu dostávajú extrémne blízko k Slnku, často za cenu úplného vyparenia). Roj je obyčajne aktívny od polovice júla do polovice augusta.

Mesiac bude 30. júla v prvej štvrti a zapadne ešte pred polnocou.

Perzeidy 11. – 12. august

Augustové Perzeidy sú samé osebe najznámejším a najobľúbenejší meteorickým rojom. Obľúbený je najmä tým, že je aktívny v lete a vďaka príjemným letným teplotám ho možno ľahko sledovať niekoľko nocí. Je snáď jediný, ktorý nesie aj poetické meno slzičky svätého Vavrinca. Aktivita roja začína v polovici júla a končí v druhej polovici augusta. V tomto roku sa maximum predpokladá medzi 12. a 13. augustom. Početnosť sa odhaduje až nad 120 meteorov za hodinu. Materským telesom je kométa 109P/Swift-Tuttle objavená v roku 1862. Meno roja pochádza od súhvezdia Perzeus, v ktorom sa nachádza radiant, teda miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú meteory. Súhvezdie Perzeus je v tomto období pozorovateľné v našej zemepisnej šírke počas celej noci na severovýchodnom obzore, s postupom noci vychádzajúcom stále vyššie a vyššie nad východný obzor. Nie je nutné pozerať sa priamo do súhvezdia Perzeus, meteory uvidíme prelietavajú po celej oblohe, ale vždy v smere od radiantu. Rýchlosť Perzeíd je pred vstupom do atmosféry Zeme až 59 kilometrov za sekundu, vďaka čomu sú meteory jasné a často za sebou zanechávajú výraznejšiu žiariacu stopu. Okrem Perzeíd na oblohe môžeme zazrieť aj meteory z rojov Kappa Cygnidy, Severné a Južné Delta Akvaridy.

Mesiac bude vo fáze medzi splnom a poslednou štvrťou a už pred polnocou bude rušiť svojim svitom až do rána.

Južné a Severné Tauridy september – november

Južné a Severné Tauridy sú dlhotrvajúcimi rojmi, ktoré dosahuje sotva badateľné maximá. Južné mávajú približne 9. alebo 10. októbra a Severné asi o týždeň neskôr. Roje sú aktívne po dobu viac než dva mesiace od 25. septembra do 25. novembra, ale len zriedka produkujú viac než 5 meteorov za hodinu, a to aj v čase maximálnej aktivity. Tauridy sú bohaté na veľmi jasné meteory (bolidy, anglicky fireballs) v období od septembra do novembra. Materskou kométou je 2P/Encke.

Drakonidy 8. október

Aktivita roja trvá asi len päť dní od 6. do 10. októbra, pričom maximum pripadá na 8. október. Vyznačuje sa výraznou premenlivou hodinovou frekvenciou meteorov. Záznamy hovoria, že v rokoch 2011 a 2012 bolo vizuálne pozorovaných aj vyše 300 meteorov za hodinu, no pomocou radaru bolo zaznamenaných aj cez 1000. Na tento rok sa nepredpovedá žiadna výrazná hodinová frekvencia, snáď len niečo vyše 10. Prachové častice roja pochádzajú z materskej kométy 21P/Giacobini-Zinner objavenej v roku 1900, ktorej obežná doba je 6,6 roka (v literatúre sa Drakonidy uvádzajú aj ako Giacobinidy). Z názvu roja vyplýva aj jeho poloha na oblohe, teda v súhvezdí Draka.

Mesiac pár dní po splni výrazne naruší pozorovanie, podobne ako v prípade tohtoročných Perzeíd.

Orionidy 21. – 22. október

Mesiac október sa môže pochváliť aj prítomnosťou iného meteorického roja – Orionidy. Časový interval aktivity tohto roja je od 2. októbra do 7. novembra. Maximum aktivity sa tento rok predpokladá na noc 21.-22. október s priemernou produkciou asi 20 meteorov za hodinu. Materským telesom je kométa 1P/Halley, podobne ako v prípade Eta Akvaríd. Samotný názov roja napovedá, že radiant sa nachádza v blízkosti súhvezdia Orión, ktoré vychádza na oblohu v druhej polovici októbra už pred polnocou.

Mesiac dva dni po nove zapadne krátko po Slnku, prakticky celá noc bude ním nerušená.

Leonidy 17. – 18. november

Leonidy majú aktivitu od 6. do 30. novembra s predpokladaným maximom 17. novembra. Je to jeden z rojov s kolísavou aktivitou. Pre tento rok sa predpovedá opäť slabá aktivita s početnosťou okolo 10 – 15 meteorov za hodinu. Výnimočný je však svojou opakujúcou sa výraznou aktivitou každých 33 rokov s hodinovým počtom, resp. výdatnosťou až niekoľko 100 meteorov za hodinu. Napríklad, v noci 17. novembra 1966 za 20 minút bolo vtedy pozorovaných až 100 tisíc meteorov. Vtedy sa taktiež pomocou radarových pozorovaní zistilo, že priemer prúdu Leoníd je zhruba 35 tisíc kilometrov. Posledná výrazná aktivita bola zaznamenaná v roku 2001. Priemerná rýchlosť meteorov roja Leoníd je asi 71 kilometrov za sekundu. Materským telesom je kométa 55P/Tempel-Tuttle objavená v roku 1865. Podľa polohy radiantu v súhvezdí Leva (latinsky Leo) bol meteorický roj nazvaný Leonidy.

Mesiac bude len deň pred novom, žiadne rušenie jeho svitom nebude.

Geminidy 13. – 14. december

Geminidy patria k najaktívnejším a najpravidelnejším meteorickým rojom. Sú zaujímavé nielen kvôli svojej vysokej aktivite, ale aj z dynamického hľadiska. Materské telesá väčšiny meteorických rojov sú kométy, ale u Geminíd tomu tak nie je. Tu je materským telesom asteroid 3200 Phaethon objavený v roku 1982, ktorý okolo Slnka obieha s periódou 1,4 roka. Je pravdepodobné, že ani Phaethon nie je obyčajným asteroidom, ale je to jadro vyhasnutej kométy (podobne ako u januárových Kvadrantíd). Aktivita tohto roja trvá približne od 7. do 17. decembra. Pre tento rok má predpovedanú hodinovú frekvenciu až 120 meteorov za hodinu v maxime, ktoré sa predpokladá ráno 14. decembra. Geminidy sú meteory, ktoré sa so zemskou atmosférou stretávajú rýchlosťou 35 kilometrov za sekundu. Farba Geminíd je rôznorodá, od zelenkavej, cez bežnú bielu, modrú až žltú. Zo všetkých meteorických rojov Geminidy prenikajú najhlbšie do zemskej atmosféry. Radiant roja sa nachádza v súhvezdí Blíženci pri hviezde Castor.

Tento rok Mesiac bude narúšať pozorovanie až v druhej polovici noci.

Urzidy 21. – 22. december

December a koniec roka zakončíme meteorickým rojom Urzíd. Jedná sa o minoritný roj s početnosťou 5 – 10 meteorov za hodinu, no v čase maxima krátko pred Vianocami v noci z 21. na 22. decembra môžeme zaznamenať počet až do 50 meteorov. Pôvodcom roja je kométa 8P/Tuttle. Objavená bola v roku 1790. Radiant roja je v súhvezdí Malý voz.

Mesiac v čase maxima bude tri dni po nove, na oblohe bude prekážať minimálne.

1.1.2017

KALENDÁR ASTRONOMICKÝCH ÚKAZOV V ROKU 2017

Január

3.1.

Maximum meteorického roja Kvadrantidy

4.1.

Zem v perihéliu o 15:17 SEČ. Zem v najmenšej vzdialenosti od Slnka 147 100 998 km.

12.1.

Venuša v najväčšej východnej elongácii

19.1.

Merkúr v najväčšej západnej elongácii

Február

11.2.

Polotieňové zatmenie Mesiaca, u nás viditeľné

26.2.

Čiastočné zatmenie Slnka, juh Čile a Argentíny, juh Afriky, u nás neviditeľné

Marec

20.3.

Jarná rovnodennosť o 11:29 SEČ, začiatok astronomickej jari. Slnko bude vrhať lúče kolmo na rovník, deň aj noc takmer rovnako dlhé na celej zemeguli. Začiatok jari na severnej pologuli a začiatok jesene na južnej.

26.3.

Prechod na letný čas (LSEČ), hodinky budú posunuté o hodinu dopredu

Apríl

1.4.

Merkúr v najväčšej východnej elongácii

3.4.

Kométa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák by mohla dosiahnuť jasnosť, kedy by sme ju mohli vidieť aj voľným okom.

7.4.

Jupiter v opozícii. Jeho povrch bude osvetlený maximálne Slnkom, teda dosiahne najvyššiu jasnosť v roku (-2,3 mag) a bude viditeľný po celú noc aj voľným okom.

22.4.

Maximum meteorického roja Lyridy

Máj

6.5.

Maximum meteorického roja Eta Akvaridy

17.5.

Merkúr v najväčšej západnej elongácii

Jún

3.6.

Venuša v najväčšej západnej elongácii

9.6.

Mikromesiac. Mesiac v období splnu a zároveň najďalej od Zeme (406 400 km)

15.6.

Saturn v opozícii. Jeho povrch bude osvetlený maximálne Slnkom, teda dosiahne najvyššiu jasnosť v roku (+1 mag) a bude viditeľný po celú noc aj voľným okom.

21.6.

Letný slnovrat o 06:24 LSEČ, začiatok astronomického leta. Severný pól bude naklonený najviac k Slnku, slnečné lúče dopadajú vtedy kolmo na špecifickú rovnobežku Obratník Raka. Začiatok leta na severnej pologuli, začiatok zimy na južnej.

Júl

3.7.

Zem v aféliu o 22:11 LSEČ. Zem v najväčšej vzdialenosti od Slnka 152 092 504 km.

29.7.

Maximum meteorického roja Južné Delta Akvaridy

30.7.

Merkúr v najväčšej východnej elongácii

August

7.8.

Čiastočné zatmenie Mesiaca, u nás viditeľné pri východe Mesiaca

12.8.

Maximum meteorického roja Perzeidy

21.8.

Úplné zatmenie Slnka, severná Amerika, u nás neviditeľné

September

5.9.

Neptún v opozícii. Jeho povrch bude osvetlený maximálne Slnkom, teda dosiahne najvyššiu jasnosť v roku (+8 mag) a bude viditeľný po celú noc iba pomocou ďalekohľadu.

12.9.

Merkúr v najväčšej západnej elongácii

22.9.

Jesenná rovnodennosť o 22:01 LSEČ, začiatok astronomickej jesene. Slnko svieti kolmo na rovník deň aj noc takmer rovnako dlhé na celej zemeguli. Začiatok jesene na severnej pologuli, začiatok jari na južnej.

Október

5.10.

Venuša v konjunkcii s Marsom. Obe planéty budú pár dní pred a po konjunkcii blízko seba na východnom obzore pred východom Slnka.

8.10.

Maximum meteorického roja Drakonidy

19.10.

Urán v opozícii. Jeho povrch bude osvetlený maximálne Slnkom, teda dosiahne najvyššiu jasnosť v roku (+6 mag) a bude viditeľný po celú noc už pomocou menšieho ďalekohľadu.

21.10.

Maximum meteorického roja Orionidy

29.10.

Prechod na zimný čas (SEČ), hodinky budú posunuté o hodinu dozadu

November

17.11.

Maximum meteorického roja Leonidy

13.11.

Konjunkcia Venuše a Jupitera. Obe planéty budú nadránom pred východom Slnka mimoriadne blízko seba, ani nie pol stupňa.

27.11.

Merkúr v najväčšej východnej elongácii

December

3.12.

Supermesiac. Mesiac v období splnu a zároveň najbližšie k Zemi (357 500 km)

14.12.

Maximum meteorického roja Geminidy

21.12.

Zimný slnovrat o 17:28 SEČ, začiatok astronomickej zimy. Severný pól bude odklonený najviac od Slnka, slnečné lúče dopadajú vtedy kolmo na špecifickú rovnobežku Obratník Kozorožca. Začiatok zimy na severnej pologuli, začiatok leta na južnej.

22.12.

Maximum meteorického roja UrzidyFázy Mesiaca január – december 2017

Nov

Prvá štvrť

Spln

Posledná štvrť

--

5. január 20:47

12. január 12:34

19. január 23:13

28. január 01:07

4. február 05:19

11. február 01:33

18. február 20:33

26. február 15:58

5. marec 12:32

12. marec 15:54

20. marec 16:58

28. marec 04:57

3. apríl 20:39

11. apríl 08:08

19. apríl 11:57

26. apríl 14:16

3. máj 04:47

10. máj 23:42

19. máj 02:33

25. máj 21:44

1. jún 14:42

9. jún 15:10

17. jún 13:33

24. jún 04:31

1. júl 02:51

9. júl 06:07

16. júl 21:26

23. júl 11:46

30. júl 17:23

7. august 20:11

15. august 03:15

21. august 20:30

29. august 10:13

6. september 09:03

13. september 08:25

20. september 07:30

28. september 04:53

5. október 20:40

12. október 14:25

19 október 21:12

28. október 00:22

4. november 06:23

10. november 21:36

18. november 12:42

26. november 18:03

3. december 16:47

10. december 08:51

18. december 07:30

26. december 10:20

--

--Ďakujeme za návštevu