Archív aktualít AsÚ SAV - 2. kvartál 2012

6.6.2012

Návštevníci Astronomického ústavu SAV videli Venušu na disku Slnka

V Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici (AsÚ) sa uskutočnilo vedecko-popularizačné podujatie "Noc a ráno s Venušou" s programom zameraným na hlavnú astronomickú udalosť roka, ktorou bol prechod Venuše pred diskom Slnka. Program mal prednáškovú a pozorovaciu časť, v rámci ktorej návštevníci AsÚ mohli sledovať internetový on-line prenos úkazu z observatória Mauna Kea na Havajských ostrovoch a z nórskeho Tromso, ktorý bol doplnený komentármi a prednáškami pracovníkov AsÚ. Hlavným magnetom podujatia bolo priame sledovanie prechodu Venuše pred slnečným diskom v skorých ranných hodinách 6. júna. Počasie tomuto zámeru neprialo, no v závere prechodu sa Slnko na niekoľko chvíľ ukázalo v trhlinách mrakov a všetci návštevníci AsÚ mali možnosť na vlastné oči uvidieť čierny disk Venuše na Slnku v ďalekohľadoch pripravených pre tento účel. Podujatia sa zúčastnilo približne 80 návštevníkov, z ktorých väčšina boli žiaci a študenti.

Autor fotografií: Pavol Bendík, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica


Prednáškový večer 5. júna pred pozorovaním.


Čakanie na Slnko skoro ráno 6. júna.


Ustúpia mraky ?


Slnko na muške.


Čierna Venuša na Slnku sa ukázala.


Tak sme predsa videli.

4.6.2012

Prechod Venuše popred Slnko 6. júna 2012

Ak sa do konca roka 2012 na oblohe neobjaví mimoriadne jasná kométa, nova alebo supernova, prípadne nespadne veľký meteorit ako nedávny Meteorit Košice, tak pravdepodobne najvýznamnejšou astronomickou udalosťou roka 2012 bude prechod Venuše popred slnečný disk skoro ráno v stredu 6. júna 2012, ktorý bude posledným v tomto storočí. V prípade priaznivého počasia uvidíme na Slovensku poslednú tretinu prechodu pri výstupe Venuše z disku Slnka. Prechod Venuše je jedným z najvzácnejších predpovedateľných astronomických úkazov, ktorého nasledujúce opakovanie v 22. storočí pravdepodobne nikto z dnes žijúcich ľudí neuvidí. Je preto povinnosťou astronómov upozorniť na tento úkaz mládež, verejnosť a médiá.

V tabuľke sú uvedené časy vstupu na disk a výstupu Venuše z disku. LSEČ je letný stredoeurópsky čas. V čase vstupu Venuše na disk bude Slnko ešte pod obzorom. Časom 1. kontaktu sa myslí okamih, keď sa okraj Venuša dotkne po prvý krát okraja Slnka z jeho vonkajšej strany. V čase 2. kontaktu bude celá Venuša na disku a jej okraj sa oddelí od vnútorného okraja Slnka. Z územia Slovenska budeme môcť pozorovať poslednú tretinu prechodu a výstup Venuše z disku Slnka, ktoré bude vtedy nízko nad severovýchodným obzorom. V čase 3. kontaktu sa Venuša dotkne okraja Slnka z jeho vnútornej strany a začne disk opúšťať. V čase 4. kontaktu Venuša celkom opustí slnečný disk. Časy kontaktov sa v rámci Slovenska líšia len na úrovni niekoľko sekúnd. Väčšie rozdiely sú v časoch východu Slnka a jeho výšky nad obzorom v čase kontaktov. Preto sú v tabuľke v zátvorkách uvedené korekcie týchto hodnôt pre východ a západ Slovenska. Azimut Slnka je meraný od severu k východu.

Poprad (± východ západ Slovenska)
Prechod Venuse 2012   kontakt LSEČ výška Slnka azimut Slnka
vstup Venuše 1. 0 hod 5 min pod obzorom  
2. 0 hod 22 min
východ Slnka   4 hod 42 min
(−9 min, +16 min)
53°
výstup Venuše 3. 6 hod 38 min 17° (+1°, −3°) 75°
4. 6 hod 55 min 20° (+1°, −3°) 78°

Obrázok v tabuľke je možné zväčšiť kliknutím, pričom svetlošedé kotúčiky znázorňujú Venušu v čase, keď bude Slnko u nás ešte pod obzorom. Okolnosti prechodu pre ľubovoľné miesto na Zemi je možné zistiť pomocou grafickej aplikácie na webovej stránke: http://transitofvenus.nl/wp/where-when/local-transit-times/ Posunutím červeného pointera na vybrané miesto sa v pravej časti priebežne aktualizujú časy kontaktov. Kliknutím na malú ikonu tabuľky vedľa mapy sa zobrazia spolu s časmi kontaktov aj čas východu a výška Slnka nad obzorom, jeho azimut a pozičný uhol Venuše meraný od severu k východu a uhlová vzdialenosť medzi stredmi diskov Slnka a Venuše.

Oblasť viditeľnosti prechodu dokumentuje nasledujúca mapa a jej verzia s veľkým rozlíšením vhodná pre tlač.


Webové stránky
http://venustransit2012.szaa.org
http://www.transitofvenus.org
http://transitofvenus.nl/wp
Videá
Trailer 1, Trailer 2, Trailer 3
transit1.avi (L. Hambálek)
transit2.mpg (L. Hambálek)
transit-sdo.mpg
Mauna Kea Observatory
Havajské ostrovy
On-line prenos
Informačné materiály
plagát
leták - 1. strana, 2. strana
brožúra
prezentácia

Nasledujúcim podobným úkazom bude prechod Merkúra pred diskom Slnka 9. majá 2016, ktorý bude pozorovateľný aj z územia Slovenska. Pozorovateľnosť tohto úkazu je však veľmi sťažená malým uhlovým priemerom disku Merkúra.

Program Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici 5. a 6. júna 2012 pre verejnosť

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici pripravuje v utorok večer 5. júna a v stredu ráno 6. júna verejné podujatie s názvom Noc a ráno s Venušou s nasledujúcim programom:

Noc a ráno s Venušou
5. jún, utorok
20:00 − 24:00
Pozorovanie objektov nočnej oblohy ďalekohľadmi v areáli Astronomického ústavu. V prípade nepriaznivého počasia budú pripravené prednášky a prehliadka ďalekohľadov.
6. jún, streda
00:00 − 04:30
Sledovanie priameho prenosu prechodu Venuše cez internet doplnené komentárom astronóma a krátkymi prezentáciami s tematikou prechodov Merkúra a Venuše popred disk Slnka a tranzitujúcich extrasolárnych planét.
04:30 − 07:00 Priame sledovanie prechodu Venuše ďalekohľadmi v areáli Astronomického ústavu. V prípade nepriaznivého počasia bude pokračovať sledovanie priameho prenosu prechodu Venuše cez internet doplnené komentárom astronóma a krátkymi prezentáciami s tematikou prechodov Merkúra a Venuše popred disk Slnka a tranzitujúcich extrasolárnych planét.

Ako sa dostať do Astronomického ústavu SAV? Tu je návod.

Astronomický ústav SAV ponúka malým organizovaným skupinkám žiakov alebo študentov s pedagogickým dozorom s maximálnym počtom 15 členov, so záujmom zúčastniť sa podujatia, možnosť prenocovať v hosťovských izbách ústavu v noci z 5. na 6. júna. Ďalšie informácie poskytne spoluorganizátor podujatia:

Mgr. Július Koza, PhD.
e-mail: koza@astro.sk
telefón: 052 7879166

O účasť na programe Astronomického ústavu prejavili ku dňu 21. mája záujem:

príchod v utorok večer 5. júna
Miestna organizácia SZAA, Spišská Nová Ves (Mgr. S. Šponiarová, 4 deti + 1 dospelý)
ZŠ Jarná, Poprad (Mgr. M. Kučerová, 8 detí + 1 dospelý)

príchod v stredu ráno 6. júna
SPŠ Poprad (Mgr. J. Dlugošová, 20 študentov + 1 dospelý)
SZŠ Poprad (Mgr. D. Škodyová, 20 študentov + 1 dospelý)


Expedícia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV - NORSAS2012

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (SAS pri SAV) organizuje expedíciu do Nórska NORSAS2012 s cieľom pozorovať prechod Venuše popred disk Slnka. Expedícia bude zároveň jedinečnou príležitosťou spoznať Nórsko a pritom pozorovať astronomický úkaz, ktorý patrí k najzriedkavejším zo všetkých predvídateľných astronomických fenoménov. Nasledujúci prechod Venuše už pravdepodobne nikto z práve žijúcich ľudí na Zemi neuvidí, pretože nastane až v roku 2117.

Prechod začne 6. júna 2012 tesne po polnoci, keď na Slovensku a aj na väčšine územia Európy bude Slnko pod obzorom. Nórsko však predstavuje úžasnú príležitosť, nakoľko ďaleko za severným polárnym kruhom, kde sa bude expedícia pohybovať, Slnko bude nad obzorom a tak pozorovateľné aj „v noci“. Už počas cesty severnejšie od 60. stupňa severnej zemepisnej šírky je možné zažiť neopakovateľné biele noci a ako sa expedícia bude presúvť ešte viac k severu, tak Slnko dokonca vôbec nezapadne a deň bude mať celých 24 hodín. Práve toto umožní členom expedície v prípade priaznivého počasia pozorovať celý úkaz, trvajúci takmer 6 hodín 50 minút, aj v čase, keď na Slovensku a na väčšine územia Európy bude Slnko pod obzorom. Odchod expedície je plánovaný na 25. mája a jej návrat na 11. júna 2012. Z astronomického hľadiska je prechod Venuše miniatúrnym zatmením podobným zatmeniu Slnka, no nakoľko Venuša je oveľa ďalej od Zeme ako Mesiac, na pozadí slnečného disku bude vyzerať ako malý čierny kotúčik. Pre Nordkapp, ktorý je najdostupnejším severným výbežkom kontinentálnej Európy (71°10'21" severnej zemepisne šírky) kde expedícia plánuje úkaz pozorovať, nastane vstup na disk a výstup Venuše z disku v nasledujúcich časoch:

Prechod Venuše popred Slnko 6. júna 2012
Nordkapp
71°9'56" severnej zem. šírky
25°47'57" východnej zem. dĺžky
  kontakt miestny čas azimut Slnka výška Slnka
vstup 1. 00:04:43 177,4° 3,8°
2. 00:22:18 181,4° 3,8°
maximum   03:29:28 224,3° 9,6°
výstup 3. 06:35:53 266,9° 22,0°
4. 06:53:20 271,0° 24,4°
Maximum je okamih najmenšej vzdialenosti
medzi stredmi diskov Slnka a Venuše.
Azimut je meraný od juhu k západu.

Okolnosti tohtoročného prechodu Venuše sú časovo aj geograficky veľmi podobné prechodu z 3. na 4. júna 1769, ktorý nebol pozorovateľný z väčšiny územia Európy, no bol pozorovateľný z jej najsevernejšieho cípu za polárnym kruhom, kde v čase polárneho leta Slnko nezapadalo. Preto do týchto oblastí, konkrétne na ostrov Vardö mierila malá vedecká expedícia vedená Maximilánom Hellom, pôvodom zo Štiavnických Baní, ktorý bol v tom čase cisársko-kráľovským astronómom na dvore Márie Terézie a prechod sa vydal pozorovať na základe pozvania dánskeho kráľa Kristiána VII.

Informácie o expedícii NORSAS2012 poskytuje jej vedúci a predseda SAS pri SAV:

Dr. Ladislav Hric
e-mail: hric@astro.sk
telefón: 052 7879148

Ďakujeme za návštevu

Valid XHTML 1.0!