Archív aktualít AsÚ SAV - 3. kvartál 2007

2.8.2007

Perzeidy '07

Doplnil: zu

V týchto dňoch je na nočnej oblohe možné vidieť o mnoho viac padajúcich hviezd než inokedy. Je to kvôli aktivite niekoľkých meteorických rojov, z ktorých najmohutnejším je už dlhé stáročia roj Perzeíd, tvorený pozostatkami postupne sa rozpadajúcej kométy 109P/Swift-Tuttle.

Ak malé teliesko Slnečnej sústavy (s rozmermi okolo 1mm), ktoré nazývame meteoroid, vletí veľkou rýchlosťou do atmosféry Zeme, silne za zahrieva a postupne taví. Ionizujú a excitujú sa tiež atómy okolitej atmosféry aj samotného meteoroidu. Týmito procesmi dochádza k žiareniu a pozorujeme úkaz nazývaný meteor.

Tohtoročné maximum roja Perzeíd sa podľa najnovších modelov očakáva 13. augusta, medzi 7:00 a 9:30 nášho času. Samozrejme, cez deň je možné meteory pozorovať len radarom, ale aj v blízke noci 12/13. a 13/14. augusta sú Perzeidy početnejšie, než po zvyšok svojho dlhého intervalu aktivity, ktorý je zhruba od 27. júla až do 24. augusta. Za dobrých pozorovacích podmienok - pod bezoblačným nebom a mimo pouličného osvetlenia - je možné spozorovať v priemere 1 meteor každú jednu až dve minúty. Na rozdiel od minulého roku, kedy oblohu presvetľoval Mesiac, tentokrát bude náš satelit v nove (nastane 13. augusta), a tak budú podmienky pre pozorovanie roja z tohto hľadiska ideálne.

Perzeidy sú jasné meteory, keďže pred vstupom do atmosféry Zeme, v ktorej zažiaria, majú rýchlosť až 59 km/s a často za sebou zanechávajú žiariacu stopu. Radiant roja - miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú - je v súhvezdí Perzea (podľa ktorého dostal roj svoje meno), je z nášho územia pozorovateľný prakticky celú noc.

Okrem Perzeíd a samozrejme stále aktívnych sporadických meteorov sú v auguste činné aj iné meteorické roje. Bohatšie sú napríklad Kappa Cygnidy, Severné a Južné delta Aquaridy. Stačí teda zájsť niekam za mesto, kde svetlá civilizácie nebudú rušiť a zadívať sa na oblohu. A keď bude padať hviezda, niečo si želajte! :-)

11.7.2007

Štart misie Dawn opäť odložený

Doplnil: MaHu

Po úspešne napredujúcej misii New Horizons, ktorá smeruje k Plutu a do Kuiperovho pásu, na štart bola 7. júla 2007 pripravená nová sonda Dawn (Úsvit) s cieľom preskúmať planétky Ceres a Vesta v hlavnom páse. Štart musel byť už dvakrát odložený (najprv kvôli počasiu, neskôr kvôli technickým problémom). Hlavným dôvodom terajšieho presunu na iný termín bola kombinácia výrazne limitujúcich podmienok v júlovom štartovacom okne a potenciálny vplyv na prípravu štartu nadchádzajúcej misie Phoenix Mars Lander naplanovanú na začiatok augusta 2007. No napriek odkladu až do septembra 2007 všetky vedecké ciele misie Dawn zostávajú zachované.

Jedným z hlavných cieľov je snaha o poznanie podmienok a procesov prebiehajúcich v počiatkoch Slnečnej sústavy. Misia by mala preskúmať vnútornú štruktúru, hustotu a homogenitu dvoch veľkých telies hlavného pásu planétok medzi Marsom a Jupiterom, a to (1) Ceres a (4) Vesta. Predpokladá sa, že obe telesá od svojho vzniku zostali prakticky nedotknuté. To všetko meraním hmotnosti, zisťovaním presného tvaru, veľkosti a zloženia spolu s informáciami o rotácii. Na tento účel sú na palube Dawn štyri hlavné prístroje. Framing Camera je zobrazovací systém misie, ktorý má priniesť zábery povrchov oboch planétok. VIR spektrometer (vizuálny a infračervený spektrometer) má za úlohu získavanie spektier. Gamma-ray a neutronový spektrometer bude slúžiť k analýze zložení povrchových vrstiev, prinesie mapu chemického zloženia povrchov skúmaných telies, a to vrátane relatívneho zastúpenia hlavných kamenno-formujúcich prvkov (kyslík, horčík, hliník, kremík, titán a železo), stopových prvkov (gadolínium a samárium), radioaktívnych prvkov s dlhším polčasom rozpadu (draslík, tórium a urán) a základných prvkov pre tvorbu ľadov (vodík, uhlík, dusík). "Radio Science" je určený na výskum pomocou radarových vĺn a malo by poslúžiť k určeniu hmotnosti telies, ich gravitačného poľa, rotačnej osi a ich moment zotrvačnosti.

Ďakujeme za návštevu

Valid XHTML 1.0!