Archív starších správ - 3. kvartál roka 2003

25.9.2003

Kométa Halley... what next?


Na La Paranal v Chile pomocou ESO Very Large Telescope boli získané unikátne snímky jedného z najfamóznejších objektov putujúcich našou Slnečnou sústavou - Halleyovej kométy. Žiadna iná kométa nebola pozorovaná tak ďaleko od Slnka ako ona, viac než 4 miliardy kilometrov (t.j. 28 AU). Jej jasnosť je miliardkrát slabšia (asi 28 mag) než hviezdy viditeľné voľným okom. Snímka kométy 1P/Halley bola získaná zložením série snímok z troch 8,2-metrových teleskopov VLT (ANTU, MELIPAL a YEPUN) behom troch nocí. Pre zaujímavosť, celkovo bolo získaných 81 snímok s celkovou dobou expozície 9 hodín. Na dolnom obrázku môžete vidieť slabé jadro kométy (bez plynnej a prachovej obálky, kométa nie je aktívna!).


Halley v roku 2003


24.9.2003

Slnečná sústava je bohatšia o 24 nových mesiacov


V Sydney (Austrália) na 25. generálnom zasadnutí Medzinárodnej astronomickej únie 13. - 16. júla t.r. boli oznámené pracovnou skupinou pre pomenovávanie telies (Working Group for Planetary System Nomenclature) mená 24 nových mesiacov Jupitera, Saturna a Urána. Šesť mesiacov Jupitera bolo pomenovaných po dobytých územiach gréckym bohom Diom a päť po Diovych dcérach. Mesiace Saturna po škandinávskych, inuitských a galských obroch. Mesiac Urána po postave z divadelnej hry W. Shakespeara Búrka (The Tempest).


Nové mená mesiacov Jupitera
Dočasné označenie Formálne označenie Meno
S/2001 J 1Jupiter XXVIIIAutonoe
S/2001 J 2Jupiter XXIX Thyone
S/2001 J 3Jupiter XXX Hermippe
S/2001 J 11Jupiter XXXI Aitne
S/2001 J 4Jupiter XXXII Eurydome
S/2001 J 7Jupiter XXXIII Euanthe
S/2001 J 10Jupiter XXXIV Euporie
S/2001 J 9Jupiter XXXV Orthosie
S/2001 J 5Jupiter XXXVI Sponde
S/2001 J 8Jupiter XXXVII Kale
S/2001 J 6Jupiter XXXVIIIPasithee

Nové mená mesiacov Saturna
Dočasné označenie Formálne označenie Meno
S/2000 S 1Saturn XIX Ymir
S/2000 S 2Saturn XX Paaliaq
S/2000 S 4Saturn XXI Tarvos
S/2000 S 6Saturn XXII Ijiraq
S/2000 S 12Saturn XXIII Suttung
S/2000 S 5Saturn XXIV Kiviuq
S/2000 S 9Saturn XXV Mundilfari
S/2000 S 11Saturn XXVI Albiorix
S/2000 S 8Saturn XXVII Skadi
S/2000 S 10Saturn XXVIIIErriapo
S/2000 S 3Saturn XXIX Siarnaq
S/2000 S 7Saturn XXX Thrym

Nové meno mesiaca Urána
Dočasné označenie Formálne označenie Meno
S/2001 U 1Uranus XXITrinculo20.9.2003

Čoho je viac? Piesku alebo hviezd?


Austrálski astronómovia tvrdia, že vo viditeľnom vesmíre je desaťkrát viac hviezd než je zrniek piesku na všetkých pozemských plážach a púšťach. Použili najvýkonnejšie prístroje na meranie jasností všetkých galaxií v jednej oblasti vesmíru. A vyšlo im toto obrovské astronomické číslo: 70 sextiliónov, inak povedané, sedmička s 22 nulami.

Zdroj: BBC News


20.7.2003

Búrka na Marse


Mars opäť mení svoju tvár. Podľa posledných informácií z 1. a 2. júla sa výrazné tmavé oblasti v okolí Syrtis Major - Hellas Basin na jeho povrchu "zosvetlili". Príčinou je najpravdepodobnejšie rozsiahly prachový oblak, ktorý sa práve nad touto oblasťou pohybuje a pri pohľade zo Zeme sa javí ako svetlá okrová škvrna na tmavom pozadí. V tomto prípade ale určite nepôjde o celoplanetárnu búrku, ktorá zachvátila Mars v roku 2001.

Zdroj: NASA.gov

20.7.2003

Tesnotka


Asi kilometer veľký asteroid s označením 1994 PM preletí 16. augusta popri Zemi vo vzdialenosti takmer 10x väčšej než je Mesiac. Teda asi 3,7 milióna kilometrov. Tesne pred priblížením dosiahne jasnosť 12 magnitúd, tým pádom by ho mohli zachytiť aj amatéri. Goldstonský radar asteroid sleduje a z dát bude moľné zostrojiť tvar a ostatné charakteristiky. Bohužiaľ, podmienky na Slovensku na pozorovanie sú z dôvodu nedobrej polohy na oblohe nevhodné. Istá šanca je však do 4. hodiny rannej 15. augusta, kedy sa bude pohybovať nízko nad obzorom v súhvezdí Sochára.
Na budúci rok nás prídu navštíviť 3 asteroidy, ktoré sa priblížia k Zemi ešte viac než 1994 PM. Konkrétne, 26. 6. 2004 asteroid 25143 na 5 vzdialeností Mesiac-Zem, 11. 7. 2004 tristometrový asteroid 1999 MN na takmer 7 vzdialeností a 25. 7. 2004 dvestometrové teleso 2000 PH5 na 5 vzdialeností.

Ďakujeme za návštevu

Valid XHTML 1.0!