Archív aktualít AsÚ SAV - 2. kvartál 2015

Astrokalendár 2015

V tabuľke je chronologický prehľad hlavných astronomických udalostí roku 2015. Podrobnejší popis vybraných úkazov a udalostí je v doplnkovom domunente vo formate PDF a DOCX.

12.2.2015

Hlavné meteorické roje v roku 2015

Referencia a kontakt pre viac informácií: Marek Husárik, e-mail: mhusarik_zavinac_ta3.sk, tel.: +421527879161

22.-23. apríl – Lyridy

Aktivita roja začína každoročne od 16. apríla a končí približne 25. apríla. Tento rok sa maximum predpovedá na noc medzi 22.-23. aprílom. Je to meteorický roj s produkciou priemerne 20 meteorov za hodinu v čase maxima. Tie pochádzajú z prachových častíc uniknutých z kométy C/1861 G1 Thatcher, ktorej doba obehu okolo Slnka je 415 rokov. Lyridy svoje meno získali po súhvezdí Lýra, v ktorom sa nachádza aj tzv. radiant. Je to pomyselný bod na oblohe, z ktorého akoby meteory vylietavajú. Ten možno ľahko lokalizovať blízko hviezdy Vega.

Mesiac túto noc zapadá ešte pred polnocou, takže podmienky na pozorovanie v tomto ohľade budú priaznivé. Súhvezdie Lýra vyjde nad obzor krátko po západe Slnka.

Poloha radiantu Lyríd

5.-6. máj – Eta Akvaridy

Aktivita roja začína približne od 19. apríla a končí 28. mája. Maximum aktivity je predpovedané na noc medzi 5.-6. májom. Jedná sa o meteorický roj s produkciou priemerne 60 meteorov za hodinu v čase maxima, ale tento rok sa predpokladá nižšia produkcia pod 40 meteorov. Svoje meno dostali podľa miesta na oblohe pri hviezde Eta Aquarii v súhvezdí Vodnár. Materským telesom roja je kométa 1P/Halley, ktorá je zároveň materským telesom aj ďalšieho známeho roja Orioníd. Eta Akvaridy sa objavujú, keď Zem prechádza zostupným uzlom dráhy kométy. Pri prechádzaní výstupným uzlom sa na oblohe objaví meteorický roj Orioníd. Vzhľadom k tomu, že Halleyho kométa obieha okolo Slnka retrográdne, meteory sa pohybujú v protismere obehu Zeme a vnikajú do jej atmosféry veľkými rýchlosťami až 66 kilometrov za sekundu.

Mesiac v čase maxima roja bude tesne pred splnom a bude výrazne narúšať pozorovanie.

Poloha radiantu Eta Akvarid


Ďakujeme za návštevu