:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Informačné dni

  1. J. Svoreň: 7.11.2011 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa; 20 poslucháčov
  2. Z. Krišandová: 7.11.2011 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa; 20 poslucháčov
  3. A. Kučera: 23.11.2011 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, Lipany; 56 poslucháčov
  4. M. Bodnárová: 23.11.2011 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, Lipany; 56 poslucháčov
  5. L. Hric: 14.11.2011 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín; 35 poslucháčov
  6. E. Kundra: 14.11.2011 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín; 35 poslucháčov