:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

6-dielny seriál astronomických prednášok

  • 28. októbra 2010 - RNDr. A. Kučera, CSc.: Cesta do vnútra Slnka
  • 4. novembra 2010 - RNDr. J. Žižňovský, CSc.: Astronomické pozorovania veľkými ďalekohľadmi
  • 11. novembra 2010 - RNDr. L. Hric, CSc.: Galaxie a expanzia Vesmíru
  • 18. novembra 2010 - Mgr. M. Husárik, PhD.: Populácia asteroidov v blízkosti Zeme
  • 25. novembra 2010 - doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.: Svet komét
  • 2. decembra 2010 - RNDr. V. Rušin, DrSc.: Ohrozuje nás Slnko?
Prednášky sa uskutočnia v Makovického dome na Hornom vale 20 v Žiline, vždy vo štvrtok od 16:30 hod.