:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Nočné pozorovania pre verejnosť v areáli AsÚ SAV

Predpokladaný čas začiatku pozorovaní je od 20:00. Predpokladané ukončenie o 24:00.
  1. 16. júl 2010 (piatok)
  2. 16. august 2010 (pondelok)
  3. 11.-12. novembra 2010 (od 19:00 do 03:00 hod.) v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky