:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Exkurzie a prednášky na pracovisku Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a na Skalnatom plese

 1. Z. Krišandová: 30.9.2009 - Praktická astronómia. Spoločný obecný úrad-Školský úrad, Hlohovec; 37 poslucháčov
 2. Z. Krišandová: 1.10.2009 - Metódy pozorovania a prístrojové vybavenie AsÚ. ZŠ s MŠ, Oravská Polhora 130; 50 poslucháčov
 3. Z. Krišandová: 3.10.2009 - Výskum vesmíru na Skalnatom plese. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Hviezdoslavova 18, Kežmarok; 15 poslucháčov
 4. J. Svoreň: 24.11.2009 - Mechanizmus Antikythera a činnosť AsÚ SAV. Redaktori a fotoreportéri novín z Bratislavy; 11 poslucháčov
 5. Z. Krišandová: 27.11.2009 - Astronómia v starom veku a súčasnosti. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy; 35 poslucháčov

Prednášky pre verejnosť mimo AsÚ

 1. J. Svoreň: 19.10.2009 - . Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica; 54 poslucháčov
 2. V. Rušin: 5.11.2009 - Astronómia a Štefánik. Bibliotéka/INCHEBA, Bratislava; 48 poslucháčov
 3. V. Rušin: 19.11.2009 - Výskum slnečnej koróny počas úplných zatmení Slnka Mesiacom. Gymnázium, Študentská 4, Snina; 118 poslucháčov
 4. V. Rušin: 2.12.2009 - Slnečná sústava. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Spišské Hanušovce; 82 poslucháčov
 5. V. Rušin: 2.12.2009 - Vesmír okolo nás. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Spišské Hanušovce; 81 poslucháčov
 6. V. Rušin: 8.12.2009 - Náš vesmír. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava; 122 poslucháčov

Galileove noci

 1. 22.10.2009 - J. Svoreň, E. Kundra, M. Sekeráš; 4 návštevníci
 2. 23.10.2009 - Rušin, Hambálek; 42 návštevníkov
 3. 24.10.2009 - D. Chochol, Z. Krišandová; 16 návštevníkov