:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Riešitelia projektu

Vedúci projektu a zástupcovia

 • RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. - vedúci projektu
 • RNDr. Aleš Kučera, CSc. - zástupca vedúceho projektu
 • doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. - zástupca vedúceho projektu

Členovia projektu

 • Pavol Bendík
 • Mgr. Marcela Bodnárová
 • Mgr. Peter Gömöry, PhD.
 • Mgr. Ľubomír Hambálek
 • RNDr. Ladislav Hric, CSc.
 • Mgr. Marek Husárik, PhD.
 • Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD.
 • Mgr. Zuzana Krišandová
 • Mgr. Emil Kundra
 • Mgr. Rastislav Mačura
 • Mgr. Matej Sekeráš
 • RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.