:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

6-dielny seriál astronomických prednášok

  • 6. októbra 2011 – doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.: Svet komét
  • 13. októbra 2011 – Mgr. M. Husárik, PhD.: Populácia asteroidov v blízkosti Zeme
  • 20. októbra 2011 – RNDr. A. Kučera, CSc.: Cesta do vnútra Slnka
  • 27. októbra 2011 – RNDr. J. Žižňovský, CSc.: Ženy pri zrode modernej astronómie
  • 3. novembra 2011 – RNDr. L. Hric, CSc.: Galaxie a expanzia Vesmíru
  • 10. novembra 2011 – RNDr. V. Rušin, DrSc.: Ohrozuje nás Slnko?
Prednášky sa uskutočnia v Nitrianskej hvezdárni pri SÚH Hurbanovo v Nitre, vždy vo štvrtok od 17:00 hod. Plagát v pdf.