:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Exkurzie a prednášky na pracovisku Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a na Skalnatom plese

 1. M. Sekeráš: 14.2.2012 - Výskum na Astronomickom ústave. Rekreanti MLK Tours; 18 poslucháčov
 2. Ľ. Hambálek: 24.2.2012 - Vesmír a jeho výskum na Astronomickom ústave. Rekreanti MLK Tours; 15 poslucháčov
 3. Ľ. Hambálek: 8.3.2012 - Astronómia na AsÚ SAV. ZŠ Kračúnovce; 25 poslucháčov
 4. Ľ. Hambálek: 15.3.2012 - Vesmírometer – ako astronómovia merajú a vážia. Gymnázium P. Ušáka-Olivu, Dlhé hony 3522/2, Poprad; 28 poslucháčov
 5. E. Kundra: 15.3.2012 - Prístroje a základný výskum AsÚ SAV. Gymnázium P. Ušáka-Olivu, Dlhé hony 3522/2, Poprad; 28 poslucháčov
 6. P. Bendík: 23.3.2012 - Základy astronómie a pozorovanie Slnka. Zotavovňa Morava; 16 poslucháčov
 7. P. Bendík: 27.4.2012 - Základy astronómie a pozorovanie Slnka. Večerná obloha. Zotavovňa Morava; 25 poslucháčov
 8. P. Bendík: 2.5.2012 - Základné astronomické poznatky. Pozorovanie Slnka. ZŠ, Školská 535/5, Lendak; 40 poslucháčov
 9. P. Bendík: 3.5.2012 - Základy astronómie. Otočná mapa. ZŠ, Školská 535/5, Lendak; 40 poslucháčov
 10. P. Bendík: 7.5.2012 - Základy astronómie. Ďalekohľad. ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica; 25 poslucháčov
 11. M. Sekeráš: 10.5.2012 - Výskum na Astronomickom ústave. SOŠ, Okružná 761/25, Poprad; 10 poslucháčov
 12. P. Bendík: 28.5.2012 - Základy astronómie. ZŠ s MŠ, Vyšné Ružbachy; 27 poslucháčov
 13. M. Sekeráš: 28.5.2012 - Prechody Venuše diskom Slnka v 21. storočí. SZŠ, Levočská 5, Poprad; 20 poslucháčov
 14. Ľ. Hambálek: 31.5.2012 - Astronomický výskum na AsÚ SAV. Astropraktikum, Opava; 12 poslucháčov
 15. M. Sekeráš: 1.6.2012 - Výskum na AsÚ. Rekreanti MLK Tours; 8 poslucháčov
 16. P. Bendík: 1.6.2012 - Čím sa zaoberáme na AsÚ SAV. ZŠ, Široké; 69 poslucháčov
 17. P. Gomory: 1.6.2012 - Slnečná sústava. ZŠ, Široké; 60 poslucháčov
 18. E. Kundra: 5.6.2012 - Astronomický ústav SAV. ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2, Bratislava; 24 poslucháčov
 19. Z. Krišandová: 6.6.2012 - Vesmírna rodinka. ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, Poprad; 23 poslucháčov
 20. Ľ. Hambálek: 7.6.2012 - Astronómia a výskum na AsÚ SAV. ZŠ Rozkvet, Rozkvet 2047, Považská Bystrica; 16 poslucháčov
 21. Ľ. Hambálek: 8.6.2012 - Čo všetko je vo vesmíre? ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2, Bratislava; 40 poslucháčov
 22. M. Bodnárová: 10.6.2012 - Slnečná sústava. ZŠ, Grófske nádvorie 209/2, Fintice; 23 poslucháčov
 23. P. Bendík: 13.6.2012 - Základy astronómie. ZŠ Štrba, Štrba; 40 poslucháčov
 24. P. Bendík: 21.6.2012 - Základné poznatky z astronómie. Ďalekohľad G2. Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves; 28 poslucháčov
 25. Z. Kaňuchová: 25.6.2012 - Exkurzia AsÚ SAV. Stredná zdravotnícka škola, Poprad; 32 poslucháčov
 26. P. Bendík: 28.6.2012 - Základné poznatky z astronómie. Ďalekohľad G2. Gymnázium, Lipová, Spišská Nová Ves; 38 poslucháčov
 27. Z. Kaňuchová: 28.6.2012 - Exkurzia AsÚ SAV. ČVUT, Praha; 15 poslucháčov
 28. J. Žižňovský: 30.6.2012 - Vesmírne tajomstvá. Colná správa; 50 poslucháčov
 29. Ľ. Hambálek: 30.6.2012 - Tatranská astronómia. Colná správa; 50 poslucháčov
 30. V. Rušin: 30.6.2012 - Za Slnkom po svete. Colná správa; 50 poslucháčov

Prednášky pre verejnosť mimo AsÚ

 1. V. Rušin: 9.2.2012 - 1. Slnko – zdroj energie, 2. Marshallove ostrovy a Galapágy. Spojená škola, Spišská Stará Ves; 112 poslucháčov
 2. P. Gomory: 2.3.2012 - Galaxie – základné stavebné kamene vesmíru. ZŠ s MŠ, Lučenec; 45 poslucháčov
 3. V. Rušin: 7.3.2012 - Slnko – zdroj energie na Zemi. Poľovnícke združenie "Driny", Lošonec; 28 poslucháčov
 4. V. Rušin: 13.3.2012 - Slnko a jeho zatmenia. Miestna organizácia SZAA, Spišská Nová Ves; 41 poslucháčov
 5. V. Rušin: 7.5.2012 - Za čiernym Slnkom. Gymnázium Ivana Kraska-Ivan Krasko Gimnázium, P.Hostinského 3, Rimavská Sobota; 73 poslucháčov
 6. V. Rušin: 24.5.2012 - Za Slnkom po svete. Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica; 24 poslucháčov
 7. L. Hric: 24.5.2012 - Vesmír blízko absolútnej nuly. Nitrianska hvezdáreň pri SÚH, Nitra; 32 poslucháčov
 8. V. Rušin: 29.5.2012 - Prechádzka vesmírom. ZŠ Čsl. armády 15, Moldava nad Bodvou; 50 poslucháčov
 9. V. Rušin: 29.5.2012 - Slnko a prejavy jeho aktivity. ZŠ Čsl. armády 15, Moldava nad Bodvou; 50 poslucháčov
 10. V. Rušin: 6.6.2012 - M.R. Štefánik a astronómia. Ústredie slovenskej kresťanskej organizácie, Bratislava; 42 poslucháčov
 11. V. Rušin: 8.6.2012 - M.R. Štefánik – astronóm. Astr. pozorovateľňa pri Gymnáziu V.P. Tótha a Spoločnosť M.R. Štefánika, Martin; 72 poslucháčov
 12. M. Husárik: 12.6.2012 - Asteroidy – čo o nich vieme? Sú hrozbou pre Zem? Zasadačka AB, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves; 30 poslucháčov
 13. Z. Kaňuchová: 15.6.2012 - Padajúce hviezdy. SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica; 30 poslucháčov
 14. J. Svoreň: 20.6.2012 - Meteorit Košice. ZŠ E. Schreibera, Lednické Rovne; 55 poslucháčov
 15. Z. Kaňuchová: 20.6.2012 - Astronómia – veda o vesmíre. ZŠ E. Schreibera, Lednické Rovne; 55 poslucháčov
 16. A. Kučera: 28.6.2012 - Zo života galaxií. Tatranská galéria, Poprad; 200 poslucháčov