:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Informačné dni

  1. E. Kundra: 2.12.2010 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov; 23 poslucháčov
  2. L. Hric: 2.12.2010 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov; 23 poslucháčov
  3. J. Svoreň: 9.12.2010 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium D. Tatarku, Poprad; 60 poslucháčov
  4. Z. Krišandová: 9.12.2010 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium D. Tatarku, Poprad; 60 poslucháčov
  5. A. Kučera: 20.12.2010 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Súkromné gymnázium, Letná 34, Poprad; 84 poslucháčov
  6. Z. Krišandová: 20.12.2010 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Súkromné gymnázium, Letná 34, Poprad; 84 poslucháčov