:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Nočné pozorovania pre verejnosť v areáli AsÚ SAV na Starolesnianskych lúkach

Uskutočnia sa v dvoch termínoch od 20:00 do 24:00 hod.:
  1. 5. jún (v predvečer prechodu Venuše popred slnečný disk)
  2. 21. august
V prípade zlého počasia budú pripravené prednášky a prehliadky ďalekohľadov.

Ako sa dostanete na AsÚ SAV k hlavnej budove na Starolesnianskych lúkach? Tu je návod.