:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Exkurzie a prednášky na pracovisku Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a na Skalnatom plese

 1. P. Bendík: 16.3.2010 - Základy astronómie. Stredná zdravotnícka škola, Poprad; 27 poslucháčov
 2. P. Bendík: 17.3.2010 - Základné poznatky z astronómie. Stredná zdravotnícka škola, Poprad; 20 poslucháčov
 3. P. Bendík: 18.3.2010 - Základy astronómie, pozorovanie Slnka. ZŠ, Ľubica; 53 poslucháčov
 4. P. Bendík: 26.3.2010 - Základné poznatky z astronómie. Detské centrum K. Sidora 134, Ružomberok; 41 poslucháčov
 5. M. Sekeráš: 26.3.2010 - Všeobecný prehľad z astronómie a astrofyziky. Detské centrum K. Sidora 134, Ružomberok; 40 poslucháčov
 6. V. Rušin: 9.4.2010 - Výskum koróny počas úplných zatmení Slnka. Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov; 57 poslucháčov
 7. M. Sekeráš: 9.4.2010 - Nočné pozorovanie s učiteľmi. Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov; 57 poslucháčov
 8. M. Husárik: 13.4.2010 - Astronomický ústav, Objekty na oblohe, Ukážka ďalekohľadu. ZŠ Komenského 23, Bardejov; 44 poslucháčov
 9. E. Kundra: 14.4.2010 - Výskum na AsÚ SAV. ZŠ Sibírska 42, Prešov; 48 poslucháčov
 10. Z. Krišandová: 15.4.2010 - Vesmír a jeho tajomstvá. ZŠ s MŠ Ľubeľa 161, Ľubeľa; 30 poslucháčov
 11. Z. Krišandová: 15.4.2010 - Slniečko a jeho spoločníci. ZŠ s MŠ Ľubeľa 161, Ľubeľa; 30 poslucháčov
 12. M. Bodnárová: 15.4.2010 - Astronómia na Slovensku. ZŠ s MŠ Ľubeľa 161, Ľubeľa; 27 poslucháčov
 13. P. Bendík: 20.4.2010 - Čo je astronómia a čím sa zaoberá. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 12 poslucháčov
 14. P. Bendík: 27.4.2010 - Základy astronómie a pozorovanie Slnka. ZŠ Kovarce; 17 poslucháčov
 15. V. Rušin: 27.-28.4.2010 - Astronómia v Tatrách. Metallography 2010; 32 poslucháčov
 16. P. Bendík: 4.5.2010 - Základy astronómie a pozorovanie Slnka. Spojená škola Vojenská 13, Košice; 20 poslucháčov
 17. M. Sekeráš: 5.5.2010 - Všeobecný prehľad z astronómie a astrofyziky. ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad; 13 poslucháčov
 18. P. Bendík: 18.5.2010 - Základy astronómie, ďalekohľad. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 24 poslucháčov
 19. P. Bendík: 11.5.2010 - Základné poznatky z astronómie a pozorovanie Slnka. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 24 poslucháčov
 20. M. Sekeráš: 25.5.2010 - Všeobecný prehľad z astronómie. ZŠ Limbová 30, Žilina; 31 poslucháčov
 21. P. Bendík: 25.5.2010 - Základy astronómie, pozorovanie Slnka. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 19 poslucháčov
 22. E. Kundra: 25.5.2010 - Vedecký výskum na AsÚ SAV. ZŠ Mierová 134, Svit; 47 poslucháčov
 23. M. Sekeráš: 27.5.2010 - Prehľad o astronómii. ZŠ Karpatská 11, Svidník; 34 poslucháčov
 24. P. Bendík: 27.5.2010 - Základy astronómie, ďalekohľad. ZŠ Karpatská 22, Svidník; 45 poslucháčov
 25. E. Kundra: 31.5.2010 - Vedecký výskum na AsÚ SAV. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď; 30 poslucháčov
 26. P. Bendík: 1.6.2010 - Základy astronómie, ďalekohľad. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 22 poslucháčov
 27. E. Kundra: 2.6.2010 - Náš vesmír. MŠ Kuzmányho 41, Kežmarok; 146 poslucháčov
 28. Ľ. Hambálek: 2.6.2010 - Náš vesmír. MŠ Kuzmányho 41, Kežmarok; 146 poslucháčov
 29. R. Komžík: 3.6.2010 - História AsÚ SAV v Tatrách. ZŠ sv. Michala, Školská 9, Nemšová; 16 poslucháčov
 30. E. Kundra: 7.6.2010 - Náš vesmír. Denné detské sanatórium, Záhradná 2, Kežmarok; 20 poslucháčov
 31. P. Bendík: 8.6.2010 - Základy astronómie, pozorovacie prístroje. ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok; 27 poslucháčov
 32. Ľ. Hambálek: 9.6.2010 - Vesmír a jeho výskum. ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica; 64 poslucháčov
 33. Ľ. Hambálek: 10.6.2010 - Vesmír a jeho výskum. ZŠ Francisciho 832/21, Poprad; 13 poslucháčov
 34. Ľ. Hambálek: 11.6.2010 - Vesmír a jeho výskum. ZŠ Francisciho 832/21, Poprad; 30 poslucháčov
 35. E. Kundra: 14.6.2010 - Vesmír okolo nás. MŠ Tatranská Lomnica; 14 poslucháčov
 36. E. Kundra: 15.6.2010 - AsÚ SAV a jeho výskum. ZŠ s MŠ Veľký Lipník; 49 poslucháčov
 37. P. Bendík: 15.6.2010 - Základy astronómie, pozorovanie Slnka. ZŠ Školská 7, Ružomberok; 20 poslucháčov
 38. P. Bendík: 22.6.2010 - Základné poznatky z astronómie, prístroje. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 18 poslucháčov
 39. Ľ. Hambálek: 24.6.2010 - Astronomický výskum na AsÚ SAV. ČVUT FJFI, Břehová 7, Praha; 9 poslucháčov
 40. M. Sekeráš: 15.7.2010 - Výskum na Astronomickom ústave. Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej, Tatranská Lesná; 44 poslucháčov
 41. E. Kundra: 15.7.2010 - Astronomický ústav a jeho výskum. Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej, Tatranská Lesná; 59 poslucháčov
 42. E. Kundra: 19.7.2010 - Vesmír, v ktorom žijeme. ZŠ Biely potok, Ružomberok; 20 poslucháčov
 43. Ľ. Hambálek: 29.7.2010 - Vesmír okolo nás. NODAM - Združenie detí a mládeže, Nové Mesto nad Váhom; 28 poslucháčov
 44. E. Kundra: 29.7.2010 - Spoznaj vesmír, tvoj domov. NODAM - Združenie detí a mládeže, Nové Mesto nad Váhom; 28 poslucháčov
 45. M. Sekeráš: 29.7.2010 - Vesmír, v ktorom žijeme. NODAM - Združenie detí a mládeže, Nové Mesto nad Váhom; 28 poslucháčov
 46. J. Svoreň: 23.8.2010 - Kométy. Astronomický klub, Mamateyova 4, Bratislava; 15 poslucháčov
 47. V. Rušin: 23.8.2010 - Putovanie za Slnkom na atol Tatakoto. Astronomický klub, Mamateyova 4, Bratislava; 15 poslucháčov
 48. P. Bendík: 14.9.2010 - Základné poznatky z astronómie. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 24 poslucháčov
 49. P. Bendík: 21.9.2010 - Základy astronómie a pozorovanie Slnka. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 24 poslucháčov
 50. P. Bendík: 28.9.2010 - Základné poznatky z astronómie, pozorovanie Slnka. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 20 poslucháčov
 51. P. Bendík: 5.10.2010 - Základy astronómie, ďalekohľad. Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; 25 poslucháčov
 52. V. Rušin: 13.11.2010 - Tatranská astronómia. prof. Michalica, Skalnaté pleso, Lomnický štít; 17 poslucháčov

Prednášky pre verejnosť mimo AsÚ

 1. V. Rušin: 3.3.2010 - Prechádzka vesmírom. KC Smolenice, Smolenice; 39 poslucháčov
 2. M. Husárik: 17.3.2010 - Možné zrážky asteroidov so Zemou. CVČ Domino, Popradská 86, Košice; 60 poslucháčov
 3. V. Rušin: 4.5.2010 - Cykly slnečnej aktivity a ich impakt na Zem. KC Smolenice, Slovenská fyzikálna spoločnosť - Festival fyziky; 48 poslucháčov
 4. V. Rušin: 13.5.2010 - Vesmír okolo nás. ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským ČSA 15, Moldava nad Bodvou; 65 poslucháčov
 5. L. Hric: 14.5.2010 - Vesmír blízko absolútnej nuly. Gymnázium L. Novomeského, Senica; 68 poslucháčov
 6. V. Rušin: 20.5.2010 - Slnko, koróna a atol Enewetak. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy; 62 poslucháčov
 7. V. Rušin: 20.5.2010 - Slovenský astronóm M.R. Štefánik. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy; 54 poslucháčov
 8. V. Rušin: 20.5.2010 - Vesmír okolo nás. Mestská knižnica, Krompachy; 47 poslucháčov
 9. M. Husárik: 14.7.2010 - Možné zrážky asteroidov so Zemou. Letná škola mladých, Ranč YFC, Svarín; 111 poslucháčov
 10. V. Rušin: 11.9.2010 - Za slnečnou korónou 2010 na atol Tatakoto. Hvezdáreň Rimavská Sobota; 67 poslucháčov
 11. V. Rušin: 21.9.2010 - Tohoročné leto bolo extrémne... Čo sa to s tým našim Slnkom deje? CVTI, Bratislava; 192 poslucháčov
 12. V. Rušin: 24.9.2010 - Vesmír. Avion – Noc výskumníka 2010, Bratislava; 92 poslucháčov
 13. V. Rušin: 18.10.2010 - Vesmír, v ktorom žijeme. Rotary klub, Hotel Hilton, Košice; 39 poslucháčov
 14. Ľ. Hambálek: 10.11.2010 - Moderné astronomické prístroje a metódy. ZŠ Jarná, Poprad; 42 poslucháčov
 15. V. Rušin: 24.11.2010 - Slnečná sústava. ZŠ s MŠ Dostojevského 25, Poprad; 51 poslucháčov
 16. V. Rušin: 25.11.2010 - Vesmír. Humanitár (domov sociálnej starostlivosti a domov dôchodcov), Kláštorná 202, Spišský Štiavnik; 39 poslucháčov
 17. P. Gömöry: 2.12.2010 - Galaxie: Základné stavebné kamene vesmíru. Vznik a vývoj hviezd. ZŠ Spišský Štiavnik; 25 poslucháčov
 18. M. Husárik: 7.12.2010 - Obeh Zeme okolo Slnka a striedanie ročných období. ZŠ Komenského, Svit; 20 poslucháčov