:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Exkurzie a prednášky na pracovisku Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a na Skalnatom plese

 1. V. Rušin: 15.3.2011 - Vesmír okolo nás. Stredná zdravotnícka škola, Poprad; 48 poslucháčov
 2. P. Bendík: 16.3.2011 - Základy astronómie. Stredná odborná škola, Okružná 761, Poprad; 26 poslucháčov
 3. V. Rušin: 19.3.2011 - High Tatras Astronomy. Účastníci medzinárodnej konferencie nukleárnej magnetickej rezonancie; 20 poslucháčov
 4. Z. Krišandová: 5.4.2011 - Vesmír a astronómia. Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa; 27 poslucháčov
 5. P. Bendík: 8.4.2011 - Základné poznatky z astronómie. ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno; 29 poslucháčov
 6. P. Bendík: 11.4.2011 - Základy astronómie, pozorovanie Slnka. ZŠ Lendak, Školská 535/5, Lendak; 41 poslucháčov
 7. P. Bendík: 12.4.2011 - Základné poznatky z astronómie. ZŠ Lendak, Školská 535/5, Lendak; 42 poslucháčov
 8. L. Hric: 1.5.2011 - Využitie CCD techniky na AsÚ SAV. SÚH Hurbanovo; 6 poslucháčov
 9. P. Bendík: 28.4.2011 - Astronomický výskum na AsÚ SAV. ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, Poprad; 26 poslucháčov
 10. Z. Krišandová: 28.4.2011 - Astronomický výskum na AsÚ SAV. ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, Poprad; 26 poslucháčov
 11. Z. Krišandová: 26.5.2011 - Vesmír, v ktorom žijeme. ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica; 22 poslucháčov
 12. M. Sekeráš: 2.6.2011 - Výskum vesmíru. ZŠ s MŠ, Vyšné Ružbachy; 14 poslucháčov
 13. M. Sekeráš: 2.6.2011 - Výskum na Astronomickom ústave. ZŠ, Mařádková 15, Opava; 9 poslucháčov
 14. Z. Krišandová: 9.6.2011 - Vesmír deťom. ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, Poprad; 26 poslucháčov
 15. M. Bodnárová: 10.6.2011 - Vesmír, náš domov. ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, Poprad; 41 poslucháčov
 16. V. Rušin: 10.6.2011 - Tatranská astronómia. ZŠ T. Lomnica, T. Lomnica; 45 poslucháčov
 17. M. Bodnárová: 14.6.2011 - Náš vesmírny domov. MŠ T. Lomnica, T. Lomnica; 16 poslucháčov
 18. M. Sekeráš: 14.6.2011 - Výskum vesmíru na AsÚ SAV. Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo; 8 poslucháčov
 19. M. Sekeráš: 15.6.2011 - Výskum vesmíru. ZŠ Kudlovská, Humenné; 16 poslucháčov
 20. M. Sekeráš: 16.6.2011 - Vesmír okolo nás. ZŠ Za kasárňou, Bratislava; 55 poslucháčov
 21. M. Sekeráš: 16.6.2011 - Vesmír okolo nás. ZŠ Karpatská, Svidník; ZŠ Mlynská, Stropkov; 45 poslucháčov
 22. M. Sekeráš: 23.6.2011 - Náš vesmír. Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča; 36 poslucháčov
 23. P. Bendík: 23.6.2011 - Základné poznatky z astronómie. Škola pre zrakovopostihnuté deti, Levoča; 48 poslucháčov
 24. Z. Krišandová: 24.6.2011 - Detský vesmír. Súkromná ZŠ Bellamos, Východná 18, Martin; 55 poslucháčov
 25. M. Sekeráš: 28.6.2011 - Astronomický výskum na AsÚ SAV. Súkromné gymnázium Katkin park 2, Košice; 15 poslucháčov
 26. M. Sekeráš: 28.6.2011 - Astronomický výskum na AsÚ SAV. SPŠ stavebná, Žilina; 26 poslucháčov
 27. Z. Krišandová: 30.6.2011 - Prístrojové vybavenie AsÚ SAV. ČVUT FJFI KJR, Praha; 5 poslucháčov
 28. Z. Kaňuchová: 4.7.2011 - AsÚ SAV. Hvězdárna v Rokycanech a HaP Plzeň; 15 poslucháčov
 29. Z. Kaňuchová: 26.7.2011 - Exkurzia AsÚ SAV. Centrum voľného času, Levice; 36 poslucháčov
 30. Z. Krišandová: 2.8.2011 - Cesta slnečnou sústavou. Rodiny hasičov a Detský domov, Továrenská 19, Spišská Belá; 11 poslucháčov
 31. Z. Kaňuchová a Ľ. Hambálek: 30.8.2011 - Výskum na AsÚ SAV. PriF UPJŠ, CVČ Domino, Košice; 8 poslucháčov
 32. Ľ. Hambálek: 20.9.2011 - Astronómia a výskum na AsÚ SAV. Filozofický ústav SAV, konferencia "Sloboda a jej projekcie"; 49 poslucháčov
 33. Z. Krišandová: 23.9.2011 - Zem a jej pozícia. ZŠ, T. Lomnica; 62 poslucháčov
 34. Z. Kaňuchová: 23.9.2011 - Slnečná sústava pre najmenších. ZŠ, Tatranská Lomnica; 25 poslucháčov
 35. M. Bodnárová: 3.10.2011 - Cesta vesmírom. ZŠ s MŠ, Veľká Lomnica; 32 poslucháčov
 36. P. Gömöry: 4.10.2011 - História a vedecký výskum na Astronomickom ústave. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra, Stará Ľubovňa; 45 poslucháčov
 37. M. Sekeráš: 7.10.2011 - Výskum na Astronomickom ústave. Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou; 23 poslucháčov
 38. Z. Krišandová: 12.10.2011 - Vyvíjajúci sa vesmír. ZŠ Hradné námastie 38, Kežmarok; 44 poslucháčov
 39. Z. Krišandová: 14.10.2011 - Ďalekohľady a princíp ich fungovania. ZŠ Tatranská Lomnica; 12 poslucháčov
 40. M. Sekeráš: 14.10.2011 - Výskum na Astronomickom ústave. ZŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy; 30 poslucháčov
 41. Z. Krišandová: 14.10.2011 - Planéty očami detí. ZŠ Tatranská Lomnica; 31 poslucháčov

Prednášky pre verejnosť mimo AsÚ

 1. V. Rušin: 9.3.2011 - Prechádzka vesmírom. Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava; 54 poslucháčov
 2. Z. Kaňuchová: 24.3.2011 - Slnečná sústava. SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica; 60 poslucháčov
 3. Z. Kaňuchová: 24.3.2011 - Slnečná sústava. SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica; 30 poslucháčov
 4. V. Rušin: 10.5.2011 - Prechádzka vesmírom. ZŠ Čsl. armády 15, Moldava nad Bodvou; 52 poslucháčov
 5. V. Rušin: 18.5.2011 - Čo sa deje s našim Slnkom? Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra, Stará Ľubovňa; 50 poslucháčov
 6. V. Rušin: 18.5.2011 - Za Slnkom na Tahiti. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra, Stará Ľubovňa; 50 poslucháčov
 7. M.Husárik: 18.5.2011 - Košický meteorit. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra, Stará Ľubovňa; 50 poslucháčov
 8. M. Husárik: 18.5.2011 - Zrážky asteroidov so Zemou. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra, Stará Ľubovňa; 50 poslucháčov
 9. V. Rušin: 20.5.2011 - Prechádzka vesmírom. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves; 57 poslucháčov
 10. Z. Krišandová: 20.5.2011 - Prehľad astronómie. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves; 48 poslucháčov
 11. V. Rušin, Z. Krišandová: 20.5.2011 - Novinky v astronómii. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves; 72 poslucháčov
 12. Z. Kaňuchová: 14.7.2011 - Meteoroidy, meteory, meteority. OZ Nové ľudstvo, Zvolen; 20 poslucháčov
 13. J. Žižňovský: 23.8.2011 - Astronomical Research in the High Tatra Mountains. Univerzita Bielefeld, Nemecko; 45 poslucháčov
 14. A. Kučera: 28.9.2011 - Slnko. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra, Stará Ľubovňa; 65 poslucháčov
 15. J. Svoreň: 28.9.2011 - Populácia asteroidov a ich zrážky so Zemou. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra, Stará Ľubovňa; 60 poslucháčov
 16. V. Rušin: 18.10.2011 - Dynamické Slnko. Prešovská univerzita, ul. 17. novembra, Prešov; 62 poslucháčov
 17. V. Rušin: 4.11.2011 - Slnko a prejavy jeho aktivity. Gymnázium, Fiľakovo; 121 poslucháčov
 18. V. Rušin: 4.11.2011 - Dynamické Slnko. Gymnázium, Fiľakovo; 42 poslucháčov
 19. J. Svoreň: 7.11.2011 - Kométy. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra, Stará Ľubovňa; 60 poslucháčov
 20. V. Rušin: 10.11.2011 - Cestovanie za Slnkom. Mestské kultúrne stredisko, Piešťany; 147 poslucháčov
 21. V. Rušin: 15.11.2011 - Štefánik – slovenský astronóm a cestovateľ. Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš; 62 poslucháčov
 22. V. Rušin: 15.11.2011 - Astronóm M.R. Štefánik. Klub spoločnosti M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš; 42 poslucháčov