:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Informačné dni

  1. E. Kundra: 3.12.2009 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, Študentská 4, Snina; 122 poslucháčov
  2. V. Rušin: 3.12.2009 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, Študentská 4, Snina; 122 poslucháčov
  3. J. Svoreň: 9.12.2009 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy; 60 poslucháčov
  4. Z. Krišandová: 9.12.2009 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy; 60 poslucháčov
  5. V. Rušin: 14.12.2009 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, SNP 3, Spišská Stará Ves; 84 poslucháčov
  6. Z. Krišandová: 3.12.2009 - Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. Gymnázium, SNP 3, Spišská Stará Ves; 84 poslucháčov