:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Nočné pozorovania pre verejnosť v areáli AsÚ SAV a v Kežmarku (v spolupráci s Múzeom mesta Kežmarok)

  1. AsÚ SAV, 25. september 2011, počet návštevníkov 72 (popri pozorovaní sa robili aj exkurzie a besedy o výskume na AsÚ SAV a expedíciách za zatmeniami Slnka)
  2. Kežmarok, 25. september 2011, počet návštevníkov 51 (popri prehliadke bola návštevníkom urobená aj prednáška Tajomstvá hviezdnej oblohy)