:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2010

Celoslovenský seminár pre učiteľov základných a stredných škôl sa uskutoční v rámci projektu APVV

od 8. do 10. apríla 2010
v Kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej.

Prednášky a ostatný program bude prebiehať v budove Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici. Účastníci budú ubytovaní v neďalekom Kongresovom centre ACADEMIA. Všetky náklady súvisiace s účasťou učiteľov na seminári budú hradené v plnej výške vrátane cestovného projektom APVV LPP-0078-09 zameranom na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Cieľom seminára je oboznámiť učiteľov základných a stredných škôl s novými poznatkami, ktoré boli dosiahnuté v astronómii v poslednom čase, a tak im umožniť sprostredkovať súčasný stav poznania vesmíru svojim žiakom, poskytnúc im dostatok informácií a ilustračného materiálu. Účastníci seminára sa oboznámia i s vedeckou prácou a astronomickými pozorovaniami na Astronomickom ústave SAV. Seminár bude svojou formou podobný seminárom uskutočnenými v rokoch 2007-2009.