:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2011

Celoslovenský seminár pre učiteľov základných a stredných škôl sa uskutoční v rámci projektu APVV

od 14. do 16. apríla 2011
v Kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej.

Prednášky a ostatný program budú prebiehať v Kongresovom centre ACADEMIA v Tatranskej Lomnici, ktorý má kapacitu 170 miest. Vybraní 60 účastníci budú ubytovaní v hoteli ACADEMIA. Všetky náklady súvisiace s účasťou vybraných 60 účastníkov na seminári budú hradené v plnej výške vrátane cestovného projektom APVV LPP-0078-09 zameranom na podporu popularizácie astronómie na Slovensku. Tí účastníci, ktorí nebudú vybraní organizátormi, ale chcú sa seminára zúčastniť, musia si zabezpečiť dopravu, ubytovanie a stravu na vlastné náklady.

Cieľom seminára je oboznámiť učiteľov základných a stredných škôl s novými poznatkami, ktoré boli dosiahnuté v astronómii v poslednom čase, a tak im umožniť sprostredkovať súčasný stav poznania vesmíru svojim žiakom, poskytnúc im dostatok informácií a ilustračného materiálu. Účastníci seminára sa oboznámia i s vedeckou prácou a astronomickými pozorovaniami na Astronomickom ústave SAV. Seminár bude svojou formou podobný seminárom uskutočnenými v rokoch 2007-2009.