:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

6-dielny seriál astronomických prednášok

  • 2. novembra 2009 - RNDr. V. Rušin, DrSc.: Ohrozuje nás Slnko?
  • 9. novembra 2009 - RNDr. J. Rybák, CSc.: Slnečná astrofyzika pred 102 rokmi a dnes
  • 16. novembra 2009 - RNDr. L. Hric, CSc.: Galaxie a expanzia Vesmíru
  • 23. novembra 2009 - Mgr. M. Husárik, PhD.: Populácia asteroidov v blízkosti Zeme
  • 30. novembra 2009 - RNDr. J. Žižňovský, CSc.: Astronomické pozorovania veľkými ďalekohľadmi
  • 7. decembra 2009 - doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.: Kométy včera a dnes
Prednášky sa uskutočnili v budove Hvezdárne a planetária na Dilongovej ulici 17 v Prešove v pondelok od 16:30 hod. Plagát v pdf.