Čo môžete vidieť na oblohe v treťom štvrťroku 2023

Východy a západy Slnka a Mesiaca:

 

Časy sú uvedené pre Bratislavu, v Košiciach nastanú javy približne o 16 minút skôr. Údaje pre tretí štvrťrok 2023 sú v „letnom“ (LSEČ) čase:

 

deň

východ Slnka

západ Slnka

východ Mesiaca

západ Mesiaca

júl  05

04h54m

20h55m

23h02m

06h42m

júl  15

05 03

20 49

02 20

19 44

júl  25

05 15

20 39

13 06

23 39

august  05

05 29

20 23

22 24

10 04

august  15

05 43

20 07

04 07

20 15

august  25

05 57

19 48

15 56

23 29

september  05

06 12

19 26

21 46

13 06

september  15

06 26

19 05

06 31

19 26

september  25

06 40

18 44

17 23

00 35

 

Fázy Mesiaca

 

 

 

 spln

03. júl

01. august

 

 posledná štvrť

10. júl

08. august

07. september

 nov

17. júl

16. august

15. september

 prvá štvrť

26. júl

24. august

22. september

 spln

 

31. august

29. september

 

 

Zatmenia Slnka a Mesiaca

 

V treťom štvrťroku nenastane ani zatmenie Slnka ani zatmenie Mesiaca.

 

Viditeľnosť planét

 

V treťom štvrťroku sú podmienky na pozorovanie planét priemerné. Najlepšie podmienky na pozorovanie Merkúra sú v druhej polovici septembra ráno, Venuša bude dobre pozorovateľná v prvej polovici júla večer a v druhej polovici septembra ráno, Mars je dobre viditeľný v júli na večernej oblohe. Planéty Jupiter a Saturn budú viditeľné väčšinu noci, podmienky sa budú zlepšovať.

 

Merkúr –  začiatkom júla je nepozorovateľný, koncom júla a začiatkom augusta bude vo večernom súmraku zapadať hodinu po západe Slnka. V druhej polovici septembra bude na rannej oblohe vychádzať hodinu a pol pred východom Slnka.

 

Venuša – bude veľmi nápadným objektom začiatkom júla na večernej oblohe a koncom septembra na rannej oblohe. Začiatkom júla bude zapadať 2 hodiny po Slnku, koncom mesiaca 1 hodinu po západe Slnka. V druhej polovici augusta bude vychádzať hodinu pred východom Slnka, v prvej polovici septembra 2 hodiny pred východom Slnka a koncom septembra už 3 a pol hodiny pred Slnkom.

 

Mars – podmienky na pozorovanie sa postupne zhoršujú. V júli bude zapadať 2 hodiny po západe Slnka, v auguste 1 hodinu po západe Slnka a v septembri už tesne po západe Slnka.

 

Jupiter – podmienky na pozorovanie sa zlepšujú. V júli vychádza hodinu po polnoci, v auguste hodinu pred polnocou a v septembri už hodinu a pol po západe Slnka.

 

Saturn – podmienky na pozorovanie sú celý tretí štvrťrok výborné. V júli vychádza 2 hodiny po západe Slnka, v auguste necelú hodinu po západe Slnka a v septembri bude pozorovateľný celú noc.

 

Mapky znázorňujú polohu planét na rannej a večernej oblohe pre stred príslušného mesiaca:

 

Júl– ranná obloha (poloha Mesiaca 16. júla)

 

Júl – večerná obloha

 

August – ranná obloha (poloha Mesiaca 16. augusta)

 

 

August– večerná obloha

 

 

September – ranná obloha (poloha Mesiaca 15. Septembra)

 

September – večerná obloha

 

Kométy

V treťom štvrťroku 2023 očakávame až 6 komét jasnejších ako 12. magnitúda. Na ich pozorovanie je potrebný ďalekohľad s priemerom objektívu aspoň 10 cm. Najlepšie podmienky budú na pozorovanie krátkoperiodickej kométy 103P/Hartley. V treťom štvrťroku bude zo Slovenska viditeľná celú noc, jasnosť sa bude postupne zvyšovať a v septembri už bude viditeľná aj malými ďalekohľadmi.

 

126P/IRAS

Krátkoperiodická kométa 126P/IRAS patrí do Jupiterovej rodiny komét. Objavil ju 28. júna 1983 Infrared Astronomical Satellite. Perihéliová vzdialenosť je 1,72 au, obežná doba 13,4 roka, odhadovaný priemer jadra 3,2 km. Perihéliom prejde 5. júla 2023, jasnejšia ako 12m bude od konca júna do začiatku septembra. Podmienky na pozorovanie sa budú postupne zlepšovať. Zo Slovenska bude viditeľná začiatkom júla od polnoci do rána, v auguste vychádza o 2 hodiny skôr a začiatkom septembra bude viditeľná celú noc. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

Júl             09

   02h 00m 

 +11° 14’

74,4

11,8

                 19

 02   12

+16  57

79,2

11,7

                 29

 02   23

+23  00

84,4

11,6

August       08

 02   32

+29  24

89,8

11,6

                 18

 02   39

+36  06

95,4

11,7

                 28

 02   43

+42  57

100,9

11,7

September  07

 02   42

+49  47

106,2

11,9

  

Vyhľadávacia mapka kométy 126P/IRAS (červená čiara s dátumami) v súhvezdiach Barana, Trojuholníka a Perzea.

 

 

C/2020 V2 (ZTF)

Neperiodická kométa C/2020 V2 bola objavená bola 31. októbra 2020  B.T. Bolinom v rámci tímu Zwicky Transient Facility. Perihéliová vzdialenosť je 2,23 au, perihéliom prešla 8. mája 2023. Jasnejšia ako 12m bude do novembra 2023. Podmienky na pozorovanie zo Slovenska sú priaznivé, v júli a auguste bude vychádzať o polnoci, v septembri bude pozorovateľná okolo polnoci veľmi nízko nad obzorom. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

Júl             09

   03h 12m 

 +12° 56’

57,4

10,8

                 19

 03   13

+09  57

67,5

10,7

                 29

 03   12

+06 23

78,3

10,6

August       08

 03   08

+02  06

89,8

10,6

                 18

 03   01

-03  01

102,0

10,5

                 28

 02   50

-09 01

114,7

10,5

September  07

 02   34

-15  45

127,0

10,5

                 17

 02   12

-22  46

137,1

10,5

                 27

 01   47

-29  21

141,9

10,7

Vyhľadávacia mapka kométy C/2020 V2 (červená čiara s dátumami) v súhvezdiach Veľryba a Eridanus.

 

 

103P/Hartley

Krátkoperiodická kométa 103P/Hartley patrí do Jupiterovej rodiny komét. Objavená bola M. Hartleyom 15. marca 1986 na observatóriu Siding Spring v Austrálii. Perihéliová vzdialenosť je 1,07 au, obežná doba 6,48 roka, odhadovaný priemer jadra 1,4 km. V roku 2010 ju zo vzdialenosti 700 km snímkovala sonda Deep Impact v rámci rozšírenej misie EPOXI. Perihéliom prejde 12. októbra 2023, jasnejšia ako 12m bude od polovice júla do konca roka. Podmienky na pozorovanie zo Slovenska sú priaznivé, od polovice júla do septembra bude viditeľná celú noc, neskôr bude vychádzať 2 hodiny pred polnocou. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

Júl             19

   2335m  

 +23° 20’

 109,7°

12,0

                 29

 00   02

+27  57

110,8

11,2

August       08

 00   35

+32  49

110,6

10,3

                 18

 01   18

+37  36

109,1

9,5

                 28

 02   16

+41  30

106,1

8,7

September  07

 03   30

+43  05

101,8

8,0

                 17

 04   52

+40  44

96,7

7,5

                 27

 06   06

+34  25

92,0

7,1

 

Vyhľadávacia mapka kométy 103P/Hartley (červená čiara s dátumami) v súhvezdiach Pegas, Androméda, Perzeus a Povozník.

 

 

C/2021 T4  (Lemmon)

Dlhoperiodická kométa C/2021 T4 (Lemmon) bola objavená 7. októbra 2021 na observatóriu Mount Lemmon. Perihéliová vzdialenosť je 1,48 au, obežná doba 352 000 rokov. Kométa je na retrográdnej dráhe (obieha okolo Slnka v opačnom smere ako všetky planéty) so sklonom 160,7 stupňa. Perihéliom prejde 31. júla 2023, jasnejšia ako 12m bude do konca septembra 2023. Zo Slovenska bude viditeľná od polovice augusta do konca septembra, zapadať bude 2 hodiny po západe Slnka. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

August      18

  15h  08m 

 -24° 53’

86,9

9,6

                28

14   57

-20  10

73,5

10,2

September 07

14   52

-17  14

61,9

10,7

                17

14   51

-15  16

51,4

11,2

                27

14   52

-13  53

41,5

11,6

 

Vyhľadávacia mapka kométy C/2021 T4 (červená čiara s dátumami) v súhvezdí Váhy.

 

2P/Encke

Historicky druhá kométa so zistenou periodicitou návratov k Slnku (po 1P/Halley). Má veľmi krátku obežnú dobu len 3,3 roka (druhú najkratšiu po kométe 311P/PanSTARRS) a počas veľkého počtu návratov k Slnku uvoľnila obrovské množstvo materiálu. Je materskou kométou (alebo jedným z materských telies) širokého prúdu meteoroidov Tauríd. Kométa prejde perihéliom 22. októbra 2023 a jasnejšia ako 12. magnitúda bude od začiatku júla do polovice novembra. Zo Slovenska bude dobre pozorovateľná na predperihéliovom oblúku  – začiatkom septembra vychádza hodinu pred polnocou, koncom septembra a v prvej polovici októbra 3 hodiny pred východom Slnka. Maximum jasnosti 4,9m dosiahne v perihéliu, keď bude na oblohe len 11° od Slnka. Ide o 66. pozorovaný návrat do perihélia. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

September  07

   06h 56m 

 +33° 47’

 62,5°

11,9

                 17

 08   18

+30  30

54,4

10,5

                 27

 09   45

+22  53

43,1

9,0

Vyhľadávacia mapka kométy 2P/Encke (červená čiara s dátumami) v súhvezdiach Blíženci, Rak a Lev.

 

 

C/2017 K2 (PanSTARRS)

Neperiodická kométa C/2017 K2 (PanSTARRS) bola objavená v máji 2017 vo vzdialenosti 16,1 au od Slnka ďalekohľadom Pan-STARRS 1 observatória Haleakala na Havajských ostrovoch. Perihéliom prešla 19. decembra 2022, maximum jasnosti dosiahla v decembri 2022 a januári 2023. Už vo veľkej vzdialenosti od Slnka bola mimoriadne aktívna, aktivitou pripomína nádhernú kométu C/1995 O1 (Hale-Bopp) z konca 20. storočia. Počas celého roka 2023 bude kométa jasnejšia ako 12. magnitúda. Až do augusta bude však pozorovateľná len z južnej pologule. V septembri bude zo Slovenska viditeľná ráno pred východom Slnka. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

September  07

  06h  48m 

 -08° 13’

64,7°

10,0

                 17

06   50

-08  13

72,2

10,1

                 27

06   50

-08  15

80,3

10,1

 

Vyhľadávacia mapka kométy C/2017 K2 (červený oblúk vľavo pod stredom) v súhvezdí Jednorožca. Kométa bude počas celého septembra v blízkosti hviezdy V592 Mon.

 

Vysvetlivky k tabuľkám:

R.A. 2000           a Decl. 2000 – súradnice kométy na oblohe

El  – uhlová vzdialenosť kométy od Slnka v stupňoch

m1 – celková jasnosť kométy v magnitúdach

 

Meteorické roje

V treťom štvrťroku očakávame tri významné roje. Najznámejší meteorický roj Perzeidy má v roku 2023 priaznivé podmienky na pozorovanie – pozorovanie bude minimálne rušiť Mesiac, ktorý je v deň maxima 3,5 dňa pred novom.

 

Delta Aquaridy - meteorický roj činný od 12. júla do 23. augusta s maximom aktivity 30. júla 2023

Meteorický roj, ktorého materské teleso nie je známe. Dráha Delta Aquaríd vyplývajúca z fotografických pozorovaní má extrémne malú hodnotu vzdialenosti perihélia (najbližšieho bodu dráhy ku Slnku), len 0,09 astronomických jednotiek. Delta Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto pozorujeme ich severnú a južnú vetvu. Radiant roja leží v blízkosti hviezdy delta v súhvezdí Vodnára. Geocentrická rýchlosť Delta Aquaríd je 41 km/s, patria k stredne rýchlym rojom. Prvé záznamy o pozorovani Delta Aquaríd sú z 19. júla 714. V maxime aktivity možno uvidieť 15 meteorov za hodinu. V roku 2023 podmienky na pozorovanie nie sú priaznivé – v čase maxima bude Mesiac 2 dni pred splnom.

 

Alfa Kaprikornidy – meteorický roj činný od 3. júla do 15. augusta s maximom aktivity 30. júla 2023

Meteorický roj pravdepodobne súvisí s krátkoperiodickou kométou 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radiant Kaprikorníd leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca. Kaprikornidy patria k pomalým rojom s geocentrickou rýchlosťou len 23 km/s. V maxime aktivity možno uvidieť 10 meteorov za hodinu. V roku 2023 podmienky na pozorovanie nie sú priaznivé – v čase maxima bude Mesiac 2 dni pred splnom.

 

Perzeidy – meteorický roj činný od 17. júla do 23. septembra s maximom aktivity 13. augusta 2023

Roj je pozorovaný každoročne s približne rovnakou maximálnou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Roj je činný od poslednej dekády júla do polovice augusta, pričom jednotlivé meteory sa vyskytujú až do polovice septembra. Šírka prúdu je cca 65 miliónov km. Centrálne vlákno je pomerne úzke (cca 10 miliónov km) – za 4 dni okolo maxima stretne Zem 62% všetkých Perzeíd. Podmienky na pozorovanie v blízkosti maxima sú v roku 2023 priaznivé, Mesiac bude v maxime len 3,5 dňa pred novom.