Čo môžete vidieť na oblohe v treťom štvrťroku 2024

Východy a západy Slnka a Mesiaca:

 

Časy sú uvedené pre Bratislavu, v Košiciach nastanú javy približne o 16 minút skôr. Údaje pre tretí štvrťrok 2024 sú uvedené v „letnom“ čase (LSEČ).

 

deň

východ Slnka

západ Slnka

východ Mesiaca

západ Mesiaca

júl  05

04h55m

20h55m

03h37m

21h16m

júl  15

05 04

20 48

15 11

00 11

júl  25

05 15

20 38

22 45

10 09

august 05

05 30

20 22

06 06

21 10

august 15

05 44

20 05

17 40

00 10

august 25

05 58

19 46

22 08

13 28

september  05

06 13

19 24

08 29

20 10

september  15

06 27

19 03

18 14

02 14

september  25

06 41

18 42

23 19

15 56

 

Fázy Mesiaca

 

 

 

 nov

06. júl

04. august

03. september

 prvá štvrť

14. júl

12. august

11. september

 spln

21. júl

19. august

18. september

 posledná štvrť

28. júl

26. august

24. september

 

Zatmenia Slnka a Mesiaca 

Čiastočné zatmenie Mesiaca 18. septembra 2024

Zo Slovenska bude pozorovateľný celý priebeh zatmenia. V najväčšej fáze bude zakrytých 8,5% mesačného disku. Čiastočné zatmenie začne o 04:23 LSEČ, Mesiac vystúpi z tieňa Zeme o 05:26 LSEČ.

 

Viditeľnosť planét 

V treťom štvrťroku sú podmienky na pozorovanie planét rozdielne. Vnútorné planéty Merkúr a Venuša budú na oblohe blízko Slnka prakticky nepozorovateľné s výnimkou Merkúra v prvej polovici septembra. Podmienky na pozorovanie vonkajších planét Marsu, Jupitera a Saturna sú naopak dobré a v priebehu štvrťroka sa ešte zlepšia. 

Merkúr – podmienky na pozorovanie budú dobré len v septembri, keď bude viditeľný na rannej oblohe. V júli bude na oblohe vo večernom súmraku, zapadá 1 hodinu po západe Slnka, v auguste nebude pozorovateľný s výnimkou konca mesiaca, keď vychádza 1 hodinu pred Slnkom. 5. septembra budú najlepšie podmienky na jeho pozorovanie. Bude vzdialený 18 stupňov od Slnka, vyjde hodinu a pol pred východom Slnka. Neskôr v septembri sa podmienky na pozorovanie budú zhoršovať.

Venuša – bude celý tretí štvrťrok na večernej oblohe blízko k Slnku a veľmi zle pozorovateľná. Celý čas bude viditeľná len vo večernom súmraku, zapadať bude necelú hodinu po západe Slnka.

Mars – podmienky na pozorovanie sú dobré, celý tretí štvrťrok bude viditeľný na rannej oblohe. V júli bude vychádzať hodinu po polnoci, v auguste o polnoci a v septembri už pred polnocou. 14. augusta vytvorí peknú konfiguráciu s Jupiterom, keď na oblohe budú tieto dve planéty vzdialené len 0,3 stupňa, čo je menej ako priemer disku Mesiaca. 

Jupiter – podmienky na pozorovanie sú dobré, celý tretí štvrťrok bude viditeľný na rannej oblohe. V júli bude vychádzať 2 hodiny po polnoci, v auguste o polnoci a v septembri už po 22. hodine. 14. augusta vytvorí peknú konfiguráciu s Marsom, keď na oblohe budú tieto dve planéty vzdialené len 0,3 stupňa, čo je menej ako priemer disku Mesiaca. 

Saturn – bude viditeľný na večernej oblohe. V júli vychádza hodinu pred polnocou, v auguste okolo 21. hodiny, v septembri bude pozorovateľný celú noc.

 

Mapky znázorňujú polohu planét na rannej a večernej oblohe pre stred príslušného mesiaca:

Júl – ranná obloha

 

Júl – večerná obloha (poloha Mesiaca 16. júla)

August – ranná obloha

 

August – večerná obloha (poloha Mesiaca 16. augusta)

 

September – ranná obloha

 

September – večerná obloha (poloha Mesiaca 15. septembra)

 

 

Meteorické roje

V treťom štvrťroku očakávame tri významné roje. Najznámejší meteorický roj Perzeidy má v roku 2024 priaznivé podmienky na pozorovanie pred maximom, po maxime bude rušiť svit Mesiaca.

Delta Aquaridy - meteorický roj činný od 12. júla do 23. augusta s maximom aktivity 30. júla 2024

Meteorický roj, ktorého materské teleso nie je známe. Dráha Delta Aquaríd vyplývajúca z fotografických pozorovaní má extrémne malú hodnotu vzdialenosti perihélia (najbližšieho bodu dráhy ku Slnku), len 0,09 astronomických jednotiek. Delta Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto pozorujeme ich severnú a južnú vetvu. Radiant roja leží v blízkosti hviezdy delta v súhvezdí Vodnára. Geocentrická rýchlosť Delta Aquaríd je 41 km/s, patria k stredne rýchlym rojom. Prvé záznamy o pozorovani Delta Aquaríd sú z 19. júla 714. V maxime aktivity možno uvidieť 15 meteorov za hodinu. V roku 2024 sú podmienky na pozorovanie pomerne priaznivé – v čase maxima bude Mesiac medzi poslednou štvrťou a novom.

Radiant meteorického roja Delta Aquaridy

 

Alfa Capricornidy – meteorický roj činný od 3. júla do 15. augusta s maximom aktivity 30. júla 2024

Meteorický roj pravdepodobne súvisí s krátkoperiodickou kométou 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radiant Capricorníd leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca. Capricornidy patria k pomalým rojom s geocentrickou rýchlosťou len 23 km/s. V maxime aktivity možno uvidieť 10 meteorov za hodinu. V roku 2024 sú podmienky na pozorovanie pomerne priaznivé – v čase maxima bude Mesiac medzi poslednou štvrťou a novom.

Radiant meteorického roja Alfa Capricornidy

 

Perzeidy – meteorický roj činný od 17. júla do 23. septembra s maximom aktivity 12. augusta 2024

Roj je pozorovaný každoročne s približne rovnakou maximálnou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Roj je činný od poslednej dekády júla do polovice augusta, pričom jednotlivé meteory sa vyskytujú až do polovice septembra. Šírka prúdu je cca 65 miliónov km. Centrálne vlákno je pomerne úzke (cca 10 miliónov km) – za 4 dni okolo maxima stretne Zem 62% všetkých Perzeíd. Podmienky na pozorovanie v roku 2024 sú priaznivé pred maximom. V čase maxima bude Mesiac v prvej štvrti, po maxime budú lepšie podmienky na pozorovanie po západe Mesiaca v druhej polovici noci.

Radiant meteorického roja Perzeidy

 

 

Kométy

V treťom štvrťroku 2024 očakávame 4 kométy jasnejšie ako 12. magnitúda. Na ich pozorovanie je potrebný ďalekohľad s priemerom objektívu aspoň 10 cm. Najlepšie podmienky budú na pozorovanie kométy 13P/Olbers, ktorá bude v júli viditeľná aj v menších ďalekohľadoch a pozorovateľná celú noc.

 

13P/Olbers

13P/Olbers je periodická kométa typu Halley s obežnou dobou 69 rokov. Kométu objavil Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 6. marca 1815. Perihéliom prešla 30. júna 2024 vo vzdialenosti 1,18 astronomickej jednotky od Slnka, afélium je vo vzdialenosti 32,64 astronomických jednotiek za dráhou Neptúna. Sklon dráhy k rovine ekliptiky je 44,6⁰. Jasnejšia ako 12. magnitúda je od polovice februára do začiatku októbra, celé obdobie je viditeľná aj zo Slovenska. Celý tretí štvrťrok bude na oblohe celú noc. Efemerida pre 0 hodín UT: 

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

Júl             10

  09h 21m

+41° 37’

32,2°

7,5

                 20

10  15

+39  25

34,7

7,6

                 30

11  06

+35  48

36,9

7,9

August       09

11  51

+31  09

38,5

8,2

                 19 

12  32

+25  57

39,3

8,7

                 29

13  07

+20  37

39,3

9,1

September  08

13  38

+15  27

38,5

9,6

                 18

14  06

+10  39

36,7

10,1

                 28

14  32

+06  18

34,3

10,6

 

Vyhľadávacia mapka kométy 13P/Olbers (oranžová čiara s dátumami) v súhvezdiach Rys, Malý lev, Veľká medvedica, Vlasy Bereniky a Pastier. Žltou čiaro  je znázornená ekliptika.

 

154P/Brewington

 154P/Brewington je krátkoperiodická kométa Jupiterovej rodiny s obežnou dobou 10,5 roka. Kométu objavil 28. augusta 1992 Howard J. Brewington ako objekt 10. magnitúdy. Pri návrate v roku 2003 bola kométa plošne malá a slabo kondenzovaná. Perihéliom prešla 11. júna 2024 vo vzdialenosti 1,56 astronomickej jednotky od Slnka, afélium je vo vzdialenosti 8,04 astronomických jednotiek od Slnka medzi dráhami Jupitera a Saturna, sklon dráhy k rovine ekliptiky 17,6⁰. Jasnejšia ako 12. magnitúda je od konca marca do začiatku septembra. Zo Slovenska bude viditeľná v druhej polovici noci. V júli vychádza hodinu po polnoci, v auguste a začiatkom septembra o polnoci. Efemerida pre 0 hodín UT:  

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

Júl             10

  04h 34m

+33° 18’

 37,7°

10,3

                 20

05  08

+34  53

39,9

10,5

                 30

05  42

+35  57

42,4

10,8

August       09

06  14

+36  31

45,1

11,1

                 19 

06  46

+36  39

48,2

11,4

                 29

07  15

+36  26

51,7

11,8

September  08

07  43

+35  57

55,6

12,1

Vyhľadávacia mapka kométy 154 P/Brewington (oranžová čiara s dátumami) v súhvezdiach Perzea a Voziara (Povozníka). Modrá čiara znázorňuje galaktický rovník.

  

C/2021 S3 (PANSTARRS)

 Neperiodická kométa objavená 24. septembra 2021 vo vzdialenosti 8,9 astronomických jednotiek od Slnka ďalekohľadom Pan-STARRS 2 observatória Haleakala na Havajských ostrovoch. Perihéliová vzdialenosť je 1,32 astronomickej jednotky. Perihéliom prešla 14. februára 2024, sklon roviny dráhy je 58,5 stupňa. V dôsledku planetárnych porúch kométa opustí Slnečnú sústavu po mierne hyperbolickej dráhe. Jasnejšia ako 12. magnitúda je od začiatku roka až do polovice augusta 2024. Celú túto dobu je viditeľná aj zo Slovenska. Počas júla a augusta bude na oblohe celú noc. Efemerida pre 0 hodín UT: 

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

Júl             10

  20h 01m

+62° 50’

 94,5°

11,0

                 20

19  47

+62  29

96,8

11,3

                 30

19  36

+61  26

99,1

11,5

August       09

19  27

+59  46

101,2

11,8

                 19 

19  22

+57  39

103,0

12,0

Vyhľadávacia mapka kométy C/2021 S3 (oranžová čiara s dátumami) v súhvezdí Draka.

 

C/2023 A3  (Tsuchinshan–ATLAS)

Kométa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) je kométa z Oortovho oblaku objavená na observatóriu Purple Mountain Observatory v Číne 9. januára 2023 a nezávisle organizáciou ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) na observatóriu Sutherland v Južnej Afrike 22. februára 2023. Dodatočne bola kométa  nájdená aj na predobjavových snímkach z 9. apríla 2022. Kométa prejde perihéliom vo vzdialenosti 0,39 astronomickej jednotky 27. septembra 2024. Afélium bolo vo vzdialenosti viac ako 100 000 astronomických jednotiek,  sklon dráhy k rovine ekliptiky 139,1º. Najbližšie priblíženie k Zemi bude 12. októbra 2024 vo vzdialenosti 0,47 au. V dôsledku planetárnych porúch kométa opustí Slnečnú sústavu po mierne hyperbolickej dráhe. Jasnejšia ako 12. magnitúda je od konca marca do konca roka. Zo Slovenska bude pozorovateľná do 20. júla a od 10. októbra do konca roka. Začiatkom júla zapadá 2 hodiny po západe Slnka, neskôr v júli bude viditeľná len počas súmraku. Efemerida pre 0 hodín UT:

Dátum

R.A. 2000

Decl. 2000

El.

m1

Júl             10

  11h 08m

+02° 19’

 59,3°

8,9

                 20

11  02

+01  38

48,6

8,5

Vyhľadávacia mapka kométy C/2023 A3 (oranžová čiara s dátumami) v súhvezdí Leva. Žltá čiara znázorňuje ekliptiku.

 

Vysvetlivky k tabuľkám:

R.A. 2000           a Decl. 2000 – súradnice kométy na oblohe

El  – uhlová vzdialenosť kométy od Slnka v stupňoch

m1 – celková jasnosť kométy v magnitúdach