Čo môžete vidieť na oblohe v treťom štvrťroku 2020

Východy a západy Slnka a Mesiaca:

Časy sú uvedené pre Bratislavu, v Košiciach nastanú javy približne o 16 minút skôr – údaje pre tretí štvrťrok sú v „letnom“ (LSEČ) čase:

deň

východ Slnka

západ Slnka

východ Mesiaca

západ Mesiaca

júl 2

04 53

20 56

18 13

02 35

júl 12

05 01

20 51

00 16

12 33

júl 22

05 12

20 42

06 48

20 11

august 1

05 25

20 29

19 22

02 38

august 11

05 38

20 13

23 37

13 34

august 21

05 52

19 54

08 28

21 28

august 31

06 06

19 35

19 19

03 38

september 10

06 20

19 14

23 07

14 38

september 20

06 34

18 53

10 12

20 41

september 30

06 49

18 32

18 32

04 53

 

 

Fázy Mesiaca

spln

05. júl

03. august

02. september

posledná štvrť

13. júl

11. august

10. september

nov

20. júl

19. august

17. september

prvá štvrť

27. júl

25. august

24. september

 

Viditeľnosť planét

Merkúr – v júli je viditeľný ráno pred východom Slnka, v auguste a septembri nepozorovateľný.

Venuša – výborne pozorovateľná celý tretí štvrťrok. V júli bude na rannej oblohe, v auguste a septembri vychádza už 4 hodiny pred východom Slnka.

Mars – v júli bude viditeľný celú druhú polovicu noci, v auguste vychádza už okolo 22. hodiny a v septembri už 1,5 hodiny po západe Slnka.

Jupiter – v júli bude viditeľný celú noc, v auguste zapadá 2 hodiny pred svitaním, v septembri už 1 hodinu po polnoci.

Saturn – v júli bude viditeľný celú noc, v auguste zapadá 1 hodiny pred svitaním, v septembri už 1,5 hodiny po polnoci.

 

 

Mapky znázorňujú polohu planét na rannej a večernej oblohe pre stred príslušného mesiaca:

Júl – ranná obloha (poloha Mesiaca 16. júla)

 

Júl – večerná obloha

August – ranná obloha (poloha Mesiaca 16. augusta)

August – večerná obloha

September – ranná obloha (poloha Mesiaca 15. septembra)

September – večerná obloha

Meteorické roje

Delta Aquaridy - od 12. júla do 28. augusta s maximom aktivity 30. júla 2020

Meteorický roj, ktorého materské teleso nie je známe. Delta Aquaridy sú jedným z deviatich hlavných meteorických rojov. Dráha Delta Aquaríd vyplývajúca z fotografických pozorovaní má extrémne malú hodnotu vzdialenosti perihélia (najbližšieho bodu dráhy ku Slnku), len 0,09 astronomických jednotiek. Delta Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto pozorujeme ich severnú a južnú vetvu. Radiant roja leží v blízkosti hviezdy delta v súhvezdí Vodnára. Geocentrická rýchlosť Delta Aquaríd je 41 km/s, patria k stredne rýchlym rojom. Prvé záznamy o pozorovani Delta Aquaríd sú z 19. júla 714. V maxime aktivity možno uvidieť 15 meteorov za hodinu. V roku 2020 podmienky na pozorovanie nie sú veľmi priaznivé – pozorovanie bude rušiť Mesiac, ktorý je v maxime len 3 dni po prvej štvrti.

 

Alfa Kaprikornidy – od 3. júla do 15. augusta s maximom aktivity 30. júla 2020

Meteorický roj pravdepodobne súvisí s periodickou kométou 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radiant Kaprikorníd leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca. Kaprikornidy patria k pomalým rojom s geocentrickou rýchlosťou len 23 km/s. V maxime aktivity možno uvidieť 10 meteorov za hodinu. V roku 2020 podmienky na pozorovanie nie sú veľmi priaznivé – pozorovanie bude rušiť Mesiac, ktorý je v maxime len 3 dni po prvej štvrti.

 

Perzeidy – od 15. júla do 23. septembra s maximom aktivity 12. augusta 2020

Roj je pozorovaný každoročne s približne rovnakou maximálnou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Roj je činný od poslednej dekády júla do polovice augusta, pričom jednotlivé meteory sa vyskytujú až do polovice septembra. Šírka prúdu je cca 65 miliónov km. Centrálne vlákno je pomerne úzke (cca 10 miliónov km) – za 4 dni okolo maxima stretne Zem 62% všetkých Perzeíd. Podmienky na pozorovanie v blízkosti maxima sú v roku 2020 priaznivé v prvej polovici noci, Mesiac bude deň po poslednej štvrti a vychádzať bude až po polnoci.

 

Kométy

V treťom štvrťroku 2020 očakávame štyri kométy, ktoré budú pozorovateľné aj malými ďalekohľadmi. Mimoriadne dobré podmienky budú najmä na pozorovanie kométy C/2020 F3 (NEOWISE), ktorá bude v strede júla pozorovateľná z našich zemepisných šírok celú noc.

Krátkoperiodická kométa 58P/Jackson-Neujmin

Kométu objavili v septembri 1936 nezávisle C. Jackson a G.N. Neujmin. Od objavu do dnešných dní prešla 10-krát popri Slnku, pozorovaná však bola len v 5 prípadoch. Obežnú dobu má 8,25 roka, vzdialenosť perihélia je 1,38 astronomickej jednotky, sklon dráhy k rovine ekliptiky 13,1⁰. Pri súčasnom návrate došlo v marci 2020 v náhlemu zvýšeniu jasnosti z 12. na 10. magnitúdu. Perihéliom prešla 27. mája 2020. Zo Slovenska bude pozorovateľná v júli ráno nízko nad obzorom tesne pred východom Slnka.

 

dátum

α [h m]

δ [° ’]

Δ [AU]

r [AU]

E [°]

m1

07 04

03 47

+12 33

1,971

1,448

45,2

11,0

07 09

04 03

+12 52

1,972

1,467

46,3

11,1

07 14

04 18

+13 05

1,973

1,488

47,4

11,3

07 19

04 32

+13 14

1,974

1,510

48,7

11,5

07 24

04 46

+13 17

1,974

1,535

50,1

11,6

07 29

05 00

+13 16

1,975

1,561

51,5

11,8

 

 

Kométa C/2017 T2 (PANSTARRS)

Dlhoperiodická kométa objavená na Havajských ostrovoch v septembri 2017 vo vzdialenosti 9 astronomických jednotiek. Perihéliom prešla 4. mája 2020, kedy dosiahla aj najvyššiu jasnosť. V treťom štvrťroku sú dobré podmienky na pozorovanie – v júli je pozorovateľná do polnoci, v auguste 3 hodiny po západe Slnka a v septembri 1 hodinu po západe Slnka.

 

dátum

α [h m]

δ [° ’]

Δ [AU]

r [AU]

E [°]

m1

07 04

12 37

+35 27

1,822

1,804

72,8

8,9

07 09

12 47

+31 43

1,871

1,835

72,1

9,0

07 14

12 57

+28 08

1,927

1,866

71,2

9,1

07 19

13 05

+24 43

1,989

1,900

70,0

9,3

07 24

13 14

+21 27

2,057

1,935

68,7

9,4

07 29

13 22

+18 21

2,129

1,971

67,1

9,6

08 03

13 30

+15 25

2,206

2,008

65,4

9,7

08 08

13 38

+12 39

2,287

2,047

63,5

9,9

08 13

13 45

+10 02

2,370

2,086

61,5

10,1

08 18

13 53

+07 34

2,457

2,127

59,3

10,2

08 23

14 00

+05 15

2,545

2,168

57,1

10,4

08 28

14 07

+03 04

2,635

2,210

54,7

10,5

09 02

14 14

+01 00

2,726

2,253

52,2

10,7

09 07

14 21

- 00 57

2,817

2,296

49,6

10,9

09 12

14 28

- 02 47

2,908

2,340

47,0

11,0

09 17

14 35

- 04 31

2,999

2,385

44,2

11,2

09 22

14 42

- 04 32

3,090

2,430

41,4

11,3

Snímka kométy C/2017 T2 PANSTARRS získaná Rolandom Ligustrim 24.11.2019.

 

Kométa C/2019 U6 (Lemmon)

Kométa C/2019 U6 (Lemmon) má takmer parabolickú dráhu so vzdialenosťou perihélia 0,91 astronomickej jednotky. Objavená bola vyhľadávacím programom observatória Mt Lemmon 31. októbra 2019. Perihéliom prešla 18. júna 2020, v okolí perihélia dosiahla jasnosť na hranici viditeľnosti voľným okom. Zo Slovenska bude pozorovateľná v júli a prvej polovici augusta na večernej oblohe.

 

dátum

α [h m]

δ [° ’]

Δ [AU]

r [AU]

E [°]

m1

07 04

10 47

+00 22

0,836

0,954

61,0

9,4

07 09

11 21

+04 28

0,863

0,982

62,4

9,6

07 14

11 53

+08 11

0,906

1,018

63,6

9,9

07 19

12 22

+11 22

0,961

1,059

64,7

10,2

07 24

12 49

+14 02

1,027

1,105

65,5

10,5

07 29

13 12

+16 11

1,099

1,155

66,1

10,8

08 03

13 34

+17 54

1,176

1,208

66,4

11,2

08 08

13 54

+19 15

1,257

1,263

66,6

11,5

08 13

14 12

+20 17

1,339

1,321

66,7

11,8

 

Kométa C/2020 F3 (NEOWISE)

Kométa C/2020 F3 (NEOWISE) je na takmer parabolickej retrográdnej dráhe (obieha okolo Slnka opačne ako všetky planéty). Objavená bola 27. marca 2020 vesmírnym ďalekohľadom NEOWISE. Perihéliom prejde 3. júla 2020 v heliocentrickej vzdialenosti len 0,29 astronomickej jednotky. Zo Slovenska bude pozorovateľná začiatkom júla ráno tesne pred východom Slnka, v strede júla celú noc a koncom júla bude viditeľná večer po západe Slnka, zapadať bude o polnoci.

 

dátum

α [h m]

δ [° ’]

Δ [AU]

r [AU]

E [°]

m1

07 04

06 00

+30 51

1,143

0,295

14,2

8,5

07 09

06 26

+38 53

0,965

0,338

19,4

8,7

07 14

07 25

+45 41

0,812

0,431

24,1

9,1

07 19

09 02

+48 07

0,716

0,540

30,5

9,6

07 24

10 46

+43 13

0,693

0,651

39,4

10,2

07 29

12 01

+33 40

0,739

0,762

48,4

10,9

08 03

12 48

+24 05

0,837

0,869

55,0

11,6

 

Kométa NEOWISE v zábere 0,61-m ďalekohľadu observatória Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese z 15.7.2020.
Obrázok kométy v reálnych farbách bol získaný kombináciou snímok cez BVR filtre. Foto M. Husárik.

 

 

Vysvetlivky:

α rektascenzia a δ deklinácia – súradnice kométy na oblohe

Δ – vzdialenosť kométy od Zeme v astronomických jednotkách

r – vzdialenosť kométy od Slnka v astronomických jednotkách

E – uhlová vzdialenosť kométy od Slnka v stupňoch

m1 – celková jasnosť kométy v magnitúdach