Čo môžete vidieť na oblohe v druhom štvrťroku 2019

Východy a západy Slnka a Mesiaca:

 

Časy sú uvedené pre Bratislavu, v Košiciach nastanú javy približne o 16 minút skôr – údaje pre druhý štvrťrok sú v „letnom“ čase (SEČ + 1 hod.):

 

deň

východ Slnka

západ Slnka

východ Mesiaca

západ Mesiaca

apríl 10

06 13

19 34

09 14

00 01

apríl 20

05 54

19 48

21 04

06 48

apríl 30

05 36

20 03

04 14

15 08

máj 10

05 20

20 17

09 53

01 02

máj 20

05 07

20 30

22 15

06 22

máj 30

04 57

20 41

03 23

16 07

jún 9

04 52

20 50

11 25

01 07

jún 19

04 51

20 55

22 44

06 36

jún 29

04 54

20 56

02 35

17 14

 

Fázy Mesiaca

 

nov

05. apríl

05. máj

03. jún

prvá štvrť

12. apríl

12. máj

10. jún

spln

19. apríl

18. máj

17. jún

posledná štvrť

26. apríl

26. máj

25. jún

 

Viditeľnosť planét

 

Merkúr – v apríli nepozorovateľný, koncom mája tesne po západe Slnka,

                v júni pozorovateľný večer, 24. júna až 25 stupňov od Slnka.

 

Venuša – v apríli ráno tesne pred východom Slnka,

                v máji a júni lepšie podmienky, i tak len krátko pred východom Slnka.

 

Mars – na večernej oblohe, celý štvrťrok dobré pozorovacie podmienky.

 

Jupiter – v apríli v druhej polovici noci, podmienky sa stále zlepšujú,

               V júni viditeľný celú noc, 10. júna v opozícii vo či Slnku.

 

Saturn – v apríli a máji v druhej polovici noci, v júni vychádza už 1 hodinu po západe Slnka.

 

Mapky znázorňujú polohu planét na rannej a večernej oblohe pre stred príslušného mesiaca:

Apríl - ranná obloha

Meteorické roje

 

Lyridy – od 20. do 24. apríla s maximom aktivity 22. apríla

 

Meteorický roj pozorovaný každoročne súvisí s periodickou kométou P/Thatcher s obežnou dobou 415 rokov.

Pozorované maximum činnosti je úzke - úkaz trvá len 4 dni – z toho vyplýva, že šírka prúdu je malá. Centrálne vlákno má len 200 000 km. V dráhe prúdu sa vyskytujú zhluky častíc – frekvencie rok od roku silne kolíšu. Prvý záznam o pozorovaní meteorického dažďa Lyríd je z roku 687 pred n.l. Dráha roja prechádza blízko Saturna (0,16 AU) – poruchy menia dráhy meteoroidov tak, že nedochádza k stretnutiu so Zemou – v niektorých rokoch je pozorovaná veľmi nízka frekvencia.

Podmienky na pozorovanie v roku 2019 nie sú priaznivé – bude rušiť Mesiac len niekoľko dní po splni.

 

Aquaridy (Eta) - od 21. apríla do 12. mája s maximom aktivity 5. mája

 

Meteorický roj súvisiaci rovnako ako Orionidy s Halleyovou kométou. Šírka prúdu meteoroidov dosahuje 56 miliónov km. Eta Aquaridy patria k deviatim hlavným meteorickým rojom, sú rýchlym rojom s geocentrickou rýchlosťou 64 km/s. Radiant lezi v blízkosti hviezdy eta v súhvezdí Vodnára. Prvé záznamy v čínskych, kórejských a japonských kronikách o ich pozorovaní sú z roku 401 n.l. V tom čase prechádzala dráha Halleyovej kométy oveľa bližšie popri dráhe Zeme ako dnes. Roj je lepšie pozorovateľný z južnej (v maxime aktivity frekvencie do 30 meteorov za hodinu) ako severnej pologule (najviac do 10 meteorov za hodinu). Podmienky na pozorovanie v roku 2019 sú veľmi dobré – v deň maxima je Mesiac v nove.

 

 

Kométy

V druhom štvrťroku 2019 zatiaľ nie je známa žiadna kométa jasnejšia ako 12. magnitúda, ktorá by bola pozorovateľná malými ďalekohľadmi. V prípade objavu jasnej kométy bude stránka aktualizovaná.