Čo môžete vidieť na oblohe v prvom štvrťroku 2019

Východy a západy Slnka a Mesiaca:

Časy sú uvedené pre Bratislavu, v Košiciach nastanú javy približne o 16 minút skôr (údaje pre prvý štvrťrok sú v SEČ - stredoeurópskom teda "zimnom" čase, pre 31. marec v "letnom" čase):

deň východ Slnka západ Slnka východ Mesiaca západ Mesiaca
január 1 07 42 16 08 02 50 13 21
január 11 07 40 16 19 10 33 21 43
január 21 07 33 16 33 16 58 07 43
január 31 07 22 16 48 03 59 13 04
február 9 07 09 17 03 09 21 21 41
február 19 06 53 17 19 17 06 06 58
marec 1 06 34 17 35 03 46 12 32
marec 11 06 14 17 50 08 35 22 52
marec 21 05 54 18 05 18 39 06 29
marec 31 06 33   19 19 04 39 14 13
Zmena času - v nedeľu 31. marca 2019 sa zmení zimný čas na letný - hodinky posunieme z 2:00 na 3:00.

Fázy Mesiaca

nov 06. január 04. február 06. marec
prvá štvrť 14. január 12. február 14 . marec
spln 21. január 19. február 21. marec
posledná štvrť 27. január 26. február 28. marec

 

Úplné zatmenie Mesiaca 21. januára

Na Slovensku bude viditeľný celý priebeh s výnimkou čiastočnej fázy po úplnom zatmení, ktorá prebehne po západe Mesiaca.
Na konci úplného zatmenia bude Mesiac len 6 stupňov nad západným obzorom, pozorovanie bude rušiť aj začínajúce svitanie.

Priebeh zatmenia (časy sú v SEČ):

Mesiac v polotieni

03h35m -   08h49m
čiastočné zatmenie 04 33   - 07 51
úplné zatmenie 05 40   - 06 43

Viditeľnosť planét

 

Merkúr – začiatkom januára ráno pred východom Slnka,

               koncom februára večer po západe Slnka,

               v marci nepozorovateľný.

Venuša – ráno pred východom Slnka, celý štvrťrok dobré pozorovacie podmienky

Mars – večer po západe Slnka, celý štvrťrok dobré pozorovacie podmienky

Jupiter – v januári ráno pred východom Slnka, neskôr v druhej polovici noci

Saturn – v januári nepozorovateľný, vo februári a marci v druhej polovici noci 

 

Mapky znázorňujú polohu planét na rannej a večernej oblohe pre stred príslušného mesiaca:

Január - ranná obloha

Január - večerná obloha

Február - ranná obloha

Február - večerná obloha

Marec - ranná obloha

Marec - večerná obloha

Meteorické roje

Kvadrantidy – noc 3./4. Január, maximum v ranných hodinách

Maximum roja pri dĺžke Slnka 282,8º (4. január) je veľmi ostré. Kvandrantidy môžno pozorovať od konca decembra do polovice januára, mimo noci maxima sú však frekvencie nízke. V maxime možno každoročne vidieť približne 45 meteorov za hodinu, pomerne dosť je jasných. Zvýšené frekvencie boli pozorované v rokoch 1864, 1909 a 1922. V roku 1953 na radare bolo zaznamenané krátkodobe maximum až 300 ozvien za hodinu. V radarovej oblasti je roj silnejší ako oveľa populárnejšie Perzeidy a Geminidy. Dráha roja je dosť nepresná. Podmienky na pozorovanie v roku 2019 sú dobré – Mesiac 3 dni pred novom nebude rušiť.

Kométy

Uvedené sú efemeridy komét jasnejších ako 12. magnitúda, ktoré sú pozorovateľné malými ďalekohľadmi.

α a δ – súradnice kométy (rektascenzia a deklinácia), Δ - vzdialenosť od Zeme a r vzdialenosť od Slnka v astronomických jednotkách, E – vzdialenosť od Slnka na oblohe v stupňoch, m1 – celková jasnosť a veľkosť osvetlenej časti povrchu Mesiaca.

Krátkoperiodická kométa 46P/Wirtanen

 

dátum

α [h m]

δ [° ’]

Δ [AU]

r [AU]

E [°]

m1

Mesiac

01 01

07 03

+57 19

0,122

1,086

145,5

10,0

0,24

01 11

08 28

+59 28

0,176

1,126

140,9

11,0

0,20

01 21

09 07

+57 49

0,238

1,178

140,8

11,9

1,00

 

Kométa C/2018 Y1 (Iwamoto)

 

dátum

α [h m]

δ [° ’]

Δ [AU]

r [AU]

E [°]

m1

Mesiac

01 11

14 08

-22 53

1,251

1,342

72,8

11,8

0,20

01 21

13 51

-20 33

0,908

1,305

87,1

10,9

1,00

01 31

13 10

-14 21

0,567

1,284

108,7

9,9

0,20

02 10

11 00

+08 09

0,313

1,282

157,4

8,6

0,22

02 20

06 56

+34 04

0,416

1,297

130,2

9,2

1,00

03 02

05 15

+34 58

0,735

1,329

99,6

10,6

0,18

03 12

04 41

+34 03

1,084

1,376

82,9

11,6

0,25

Periodická kométa 38P/Stephan-Oterma

dátum

α [h m]

δ [° ’]

Δ [AU]

r [AU]

E [°]

m1

Mesiac

01 01

08 35

+40 47

0,787

1,713

150,6

10,0

0,24

01 11

08 35

+43 51

0,825

1,763

154,0

10,5

0,20

01 21

08 32

+46 00

0,884

1,819

153,7

11,0

1,00

01 31

08 29

+47 11

0,962

1,881

150,0

11,6

0,20