ŽNĚ (ŽATVY) OBJEVŮ

Autori: Jiří Grygar, David Ondřich
ŽNĚ (ŽATVY) OBJEVŮ:
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Tvorca HTML: Richard Komžík
rkomzik@ta3.sk

Dátum poslednej zmeny: 05. januára 2022