ŽEŇ OBJEVŮ 2002 (XXXVII.)

PSÁNO PRO KOZMOS, BRATISLAVAVěnováno památce slovenské astronomky Mgr. Ulriky Babiakové (1976-2002) z Banské Bystrice, českého astronoma-amatéra Milana Baráka (1923-2002) z Kyjova, čestného člena České i Slovenské astronomické společnosti Doc. RNDr. Záviše Bochníčka, CSc. (1920-2002) z Bratislavy a českého planetologa RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc. (1932-2002) z Prahy.


Pozn.: Elektronická verze těchto přehledů od r. 1995 je přístupná na WWW domovenkách časopisu Kozmos (http://www.ta3.sk/kozmos/kozmos.html) resp. Instatních astronomických novin (http://www.ian.cz), kde je navíc uložena i zvuková podoba posledních čtyř stejnojmenných přednášek (Radio IAN).


Autor: Jiří Grygar
Úvodem

Celý rok jsem napjatě čekal, kdo se přihlásí na můj neplacený inzerát v úvodu minulých Žní, že hledám svého nástupce, ale jediné, co mi občas přišlo, byly dotazy, zda se už na ten inzerát někdo přihlásil. Když se mne pak koncem září 2003 dotázala redakce Kozmosu, co je se Žní objevů 2002, pochopil jsem, že tudy cesta nevede, a dal jsem se do psaní úvodní kapitoly, kterou předkládám již značně netrpělivým čtenářům.


OBSAH:


Späť na hlavnú stránku ŽEŇ OBJEVŮ.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 04. januára 2005