ŽEŇ OBJEVŮ 1995 (XXX.); PSÁNO PRO KOZMOS, BRATISLAVA


Věnováno památce Adolfa Neckaře (1907 - 1995), zakladatele a prvního ředitele Lidové hvězdárny v Prostějově

Autor: Jiří Grygar
Creator: Richard Komžík
rkomzik@ta3.sk

Last update: December 27, 1996