ŽEŇ OBJEVŮ 1998 (XXXIII.); PSÁNO PRO KOZMOS, BRATISLAVA


Věnováno památce čestné členky České astronomické společnosti RNDr. Marty Chytilové (1907-1998) z Brna.
Pozn.: Elektronická verze těchto přehledů od r. 1995 je přístupná na WWW domovenkách časopisu Kozmos (http://www.ta3.sk/kozmos/kozmos.html) resp. Instatních astronomických novin (http://www.ian.cz).

Autor: Jiří Grygar


OBSAH:

Platné HTML 4.0! Tvorca HTML: Richard Komžík

rkomzik@ta3.sk

Dátum poslednej zmeny: 01. februára 2000