ŽEŇ OBJEVŮ 1997 (XXXII.); PSÁNO PRO KOZMOS, BRATISLAVA


Věnováno památce prvního ředitele Hvězdárny v Prešově Imricha Szeghyho (1909-1997), astronoma-amatéra ThMgr. Václava Šustra (1912-1997) z Votic, astronoma RNDr. Igora Zacharova (1928-1997) z Ondřejova a význačného odborníka ve výzkumu meziplanetární i mezihvězdné látky a mého učitele prof. RNDr. Vladimíra Vanýska (1926-1997) z Prahy.
Mé poznámky, z nichž vzniká výroční přehled pokroku astronomie a příbuzných oborů, se v loňském roce v porovnání s rokem předchozím rozrostly o 36%, což dobře odráží i neustávající tempo astronomického výzkumu. Nezbývá než stále více tento přehled zhušťovat a mnoho důležitých prací prostě pominout. Už před několika lety se mi z psaní přehledů stal plynulý celoroční koníček. Sotva totiž odevzdám do redakce poslední díl jedné sklizně, začínám se sepisováním prvního dílu žní následujících. To by mne před těmi již více než třiceti lety, kdy jsem s touto kompilací v mladické nerozvážnosti začal, opravdu nenapadlo. Pro čtenáře, kteří mají přístup k internetu, dodávám, že od r. 1995 jsou "ceske" verze Žní přístupny na WWW domovence časopisu Kozmos: http://www.ta3.sk./kozmos/kozmos.html resp. na serveru Masarykovy univerzity v Brně jako příloha Instantních astronomických novin: http://www.sci.muni.cz/~ibt.

Autor: Jiří Grygar
Creator: Richard Komžík
rkomzik@ta3.sk

Last update: November 04, 1998