ŽEŇ OBJEVŮ 1996 (XXXI.); PSÁNO PRO KOZMOS, BRATISLAVA


Věnováno památce PhDr. Alžběty Reiskupové (1945-1996), ředitelky Hvězdárny v Trebišově; Viléma Erharta (1914-1996), astronoma-amatéra z Loučovic; doc. Antonína Mrkose (1918-1996), objevitele komet a planetek z Prahy a profesora Cornellovy univerzity planetologa Carla Sagana (1934-1996), výjimečného popularizátora astronomie
Tempo pokroku astronomie je tak zničující, že jedinec prostě není s to držet krok se všemi novinkami, i kdyby se už nevěnoval v životě ničemu jinému. Proto po dohodě s redakcí značně omezuji zprávy o těch objevech, o nichž se v průběhu roku v Kozmosu již psalo. Pro ty čtenáře, kteří nemají pravidelný přístup k časopisu, ale zato mohou brouzdat v síti Internet, připomínám, že textová "ceska verze" Žní objevů (od r. 1995) je dostupná na WWW domovence časopisu Kozmos: http://www.ta3.sk./kozmos/kozmos.html.

Autor: Jiří Grygar
Creator: Richard Komžík
rkomzik@ta3.sk

Last update: November 03, 1997