ŽEŇ OBJEVŮ 2015 (L.)

PSÁNO PRO KOZMOS, BRATISLAVA

Autori: Jiří Grygar, Martin Gembec a David Ondřich

Věnováno památce Mgr. Holovské - Kellnerové (*1946) z Planetária hl. m. Prahy a z redakce Kosmických rozhledů České astronomické společnosti.

Předmluva.

Během půlstoletí výročních přehledů o rozvoji astronomie se rozsah a výsledky astronomického bádání zmnohonásobily. Zatímco první Žně objevů z r. 1966 publikované v časopise Říše hvězd měly 8 normalizovaných stran, tj. asi 14,5 tis. znaků, tak 49. přehled za rok 2014 psaný pro časopis Kozmos to dotáhl na 572 tis. znaků, tj. cca 317 normalizovaných stran, což je rozsah běžné knihy. Nabobtnal tedy na téměř 22násobek proti počátku..

Nastal tedy nutně čas pro reformu, kterou po delší přípravě chceme předložit čtenářům počínaje jubilejním 50. ročníkem Žní. Reforma spočívá v tom, že se o přípravu tištěných Žní budeme dělit ve trojici společně s Mgr. Martinem Gembecem a Mgr. Davidem Ondřichem. Zatímco sám se soustředím na sbírání podkladů pro výsledný text z odborných vědeckých časopisů, tak Martin a David budou z těchto podkladů připravovat texty pro Kozmos.

Od reformy si hlavně slibujeme kratší prodlevu mezi koncem daného roku a tištěnou verzí Žní. Prosíme čtenáře Kozmosu, aby nám drželi palce, abychom ty každoroční Žně zvládali co nejrychleji.

OBSAH:
Späť na hlavnú stránku ŽEŇ OBJEVŮ.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Tvorca HTML: Richard Komžík
rkomzik@ta3.sk

Dátum poslednej zmeny: 04. septembra 2018