ŽEŇ OBJEVŮ 2005 (XL.)

PSÁNO PRO KOZMOS, BRATISLAVA

Autor: Jiří Grygar

Věnováno památce významného slovenského astronoma prof. RNDr. Antona Hajduka, DrSc. (1933-2005) a českého geologa, planetologa a popularizátora přírodních věd RNDr. Petra Jakeše, PhD (1940-2005).

"Fyzikální zákony se vynořují až po velkém třesku."

John Archibald Wheeler (*1911)

Úvodem. Rok 2005 byl vyhlášen Světovým rokem fyziky na počest epochálních prací Alberta Einsteina, publikovaných právě o sto let dříve. Těžko lze najít v historii přírodních věd něco obdobného: zcela neznámý referent patentového úřadu uveřejnil během několika měsíců epochální práce, které kromě jiného potvrdily existenci molekul, zavedly převratný pojem fotonů a poukázaly na nezávislost rychlosti světla ve vakuu na pohybu zdrojů i pozorovatelů. Důsledky Einsteinových myšlenek jsou živé dodnes, a to zejména díky novým objevům astronomie a astrofyziky, jak lze vyvodit i z následujícího přehledu.

Jinak ovšem rok 2005 přinesl zejména úspěšné zahájení i vyvrcholení velkého počtu kosmických projektů, věnovaných objektům sluneční soustavy. To se týkalo zejména výzkumu Marsu umělými oběžnicemi i vozítky na jeho povrchu, dále pak komplexu Saturnu a jeho družic, zvláště pak Titanu, jakož i úspěšného aktivního experimentu nárazu projektilu na jádro komety. Celá astronomie však cválá kupředu nikdy nevídaným tryskem a tak jen pouhé sledování, co se v oboru děje, se stává náročným koníčkem, které nejen pisateli, leč i čtenářům zabírá čím dál tím více času. Čtyřicátý maraton plný jmen, čísel a odborných termínů právě startuje.

OBSAH:
Späť na hlavnú stránku ŽEŇ OBJEVŮ.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Tvorca HTML: Richard Komžík
rkomzik@ta3.sk

Dátum poslednej zmeny: 02. januára 2008