:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2010

8. apríl 2010     Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná
17:00 - 21:00 registrácia
19:00 - 21:00 večera
9. apríl 2010     ACADEMIA a budova AsÚ SAV, Stará Lesná
7:30 - 8:15 raňajky
8:15 - 8:30 otvorenie seminára
8:30 - 10:00 RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. HR diagram a vývoj hviezd
10:00 - 10:30 prestávka
10:30 - 12:00 RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. Fyzika blízko absolútnej nuly
12:00 - 14:00 obed
14:00 - 15:30 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. Zem - dynamická planéta
15:30 - 16:00 prestávka
16:00 - 17:30 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Cykly slnečnej činnosti
17:40 - 18:00 doc. RNDr. Pavel Paľuš, CSc. Dotyky s vesmírom - informácie o Univerzite tretieho veku
18:00 - 19:00 večera
od 20:00 večerné pozorovanie (v prípade priaznivého počasia)
10. apríl 2010     ACADEMIA a budova AsÚ SAV, Stará Lesná
7:45 - 8:30 raňajky
8:30 - 10:00 Mgr. Marek Husárik, PhD. Terestrické planéty
10:00 - 10:30 prestávka
10:30 - 12:00 doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Meteory
12:00 - 12:15 záver seminára
od 12:30 obed