:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2010

UPOZORNERNIE: Autori prednášok a príspevkov do zborníka a organizátori seminára súhlasia LEN S NEKOMERČNÝM využitím vystavených materiálov na popularizáciu vedy a šírenie poznatkov o vesmíre na školách. Akékoľvek INÉ NEKOMERČNÉ využitie materiálov je PODMIENENÉ ZÍSKANÍM SÚHLASU s takýmto využitím priamo od autora materiálov pred ich použitím.

Prednášajúci Prednáška v ppt Príspevok v zborníku v pdf
1 Husárik Marek Terestrické planéty (33 MB) stiahni (1,7 MB)
2 Kačmarčík Jozef Fyzika blízko absolútnej nuly (34 MB) stiahni (0,8 MB)
3 Rušin Vojtech Cykly slnečnej činnosti (24 MB) stiahni (2,3 MB)
4 Svoreň Ján Meteory (6 MB) stiahni (1,8 MB)
5 Ševčík Sebastián Zem - dynamická planéta (35 MB) stiahni (0,8 MB)
6 Žižňovský Jozef HR diagram a vývoj hviezd (10 MB) stiahni (0,9 MB)