:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2010

Zoznam v tabuľke obsahuje všetkých doteraz prihlásených uchádzačov o účasť na seminári. V prípade záujmu viac ako 60 uchádzačov budú organizátori seminára musieť urobiť výber účastníkov, pri ktorom sa bude prihliadať i na čo najrovnomernejšie územné pokrytie Slovenska. Konečný zoznam pozvaných účastníkov bude zverejnený najneskôr 5. 4. 2010.

Uchádzač Škola Adresa
1 Hantáková Anna, Ing. Mgr. ZŠ Eduarda Schreibera ul. Schreiberova 372, 02061 Lednické Rovne
2 Miškóci Milan CVČ Cvrček Angyalova 413/19, 96701 Kremnica
3 Mičúch Marián ZŠ D. Tatarku 01826 Plevník-Drienové
4 Mytník Miroslav Slovenských partizánov 1133/53, 01701 Pov. Bystrica
5 Skonc Eduard ZŠ Kapušany 367 Hlavná 367, 08212 Kapušany
6 Tutokyová Mária, PaedDr. ZŠ 17. novembra 17. novembra 82, 08301 Sabinov
7 Kriegerová Valéria ZŠ Nad Medzou 1 Medza 1, 05201 Spišská Nová Ves
8 Stupáková Viera, RNDr. ZŠ Čsl. armády 15 ČSA 15, 04501 Moldava n. Bodvou
9 Jesenská Agnesa, Mgr. ZŠ Pionierska 33 Pionierska 33, 04414 Čaňa
10 Szelesová Monika ZŠ Pionierska 33 Pionierska 33, 04414 Čaňa
11 Iľkiv Jozef, Mgr. ZŠ Komenského Komenského 307/22, 08901 Svidník
12 Kráčalík Peter, Bc. Astronomický klub Romanova 22, 85102 Bratislava
13 Jancová Mária Astronomický klub Romanova 22, 85102 Bratislava
14 Jakubička Dušan ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble
15 Škodyová Dáša, RNDr. SZŠ Levočská 5, 05850 Poprad
16 Pecková Ľubica, Mgr. Tematínska 2092, 91501 Nové Mesto nad Váhom
17 Sadloňová Elena, Mgr. ZŠ s MŠ Ústredie 302, 01362 Veľké Rovné
18 Žilinská Katarína, Mgr. ZŠ F. Hrušovského Gymnaziálna 197, 03843 Kláštor pod Znievom
19 Dlugošová Janette, RNDr. Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23, 05801 Poprad
20 Varchol Martin, Mgr. Prvé slov. literárne gymnázium Železničná 260, 05001 Revúca
21 Šestáková Martina, Ing. CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Komenského 64, 06781 Belá nad Cirochou
22 Chlpošová Alžbeta ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho 42/6, 98401 Lučenec
23 Vajdečka Pavol, Ing. ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130 02947 Oravská Polhora
24 Legartová Jana Gymnázium Krompachy Lorencova 44, 05342 Krompachy
25 Mitra Jozef, Ing. ZŠ s MŠ Biele Vody 266, 05375 Mlynky
26 Danihelová Zdeňka ZŠ s MŠ Žaškov 219, 02721 Žaškov
27 Peržo Juraj, Mgr. Modra
28 Brenišinová Milada Kúpeľná 2, 08001 Prešov
29 Šafranová Jana, RNDr. ZŠ Bernolákova Bernolákova 16, 04011 Košice
30 Tatarková Katarína, Mgr. ZŠ Zdenka Nejedlého Z. Nejedlého 2, 05201 Spišská Nová Ves
31 Behrová Mária, RNDr. Stredná odborná škola T. Vansovej 1054/45, 02032 Púchov
32 Brezina Michal, Mgr. Súkromné gymnázium Letná 3453/34, 05801 Poprad
33 Trojanovičová Adriana, RNDr. Gymnázium Komenského 13, 08271 Lipany
34 Jančová Ľubica ZŠ M.R. Štefánika Haličská cesta 8, 98401 Lučenec
35 Bezák Jozef Gymnázium sv. Michala Archanjela Pod Párovcami 127, 92101 Piešťany
36 Roman Slavomír Gymnázium D. Tatarku Dominika Tatarku 4666/7, 05801 Poprad
37 Hazucha Pavol Gymnázium 92001 Hlohovec
38 Vajdák Stanislav, Mgr. ZŠ s MŠ 03491 Ľubochňa 98
39 Roško Martin Gymnázium Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves
40 Szmolka Jozef Gymnázium A. Prídavka Komenského 33, 08301 Sabinov
41 Rafajová Mariana, RNDr. ZŠ Októbrová 16 Októbrová 16, 97646 Valaská
42 Pohorelská Tatiana Evanjelické gymnázium Jesenského 836, 98061 Tisovec
43 Ráztočná Ľudmila Spojená škola Kráľovnej pokoja Na Závaží 2, 01001 Žilina
44 Takáčová Lýdia, RNDr. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa M.R. Štefánika 9, 07501 Trebišov
45 Vidinská Janka, Mgr. ZŠ s MŠ Ožďany Hlavná 66, 98011 Ožďany
46 Vargicová Želmíra, Mgr. ZŠ s MŠ Ožďany Hlavná 66, 98011 Ožďany
47 Mrvová Ružena ZŠ M. Kukučína SNP 1199, 02601 Dolný Kubín
48 Krížová Alexandra ZŠ s MŠ Mútne 224, 02963 Mútne
49 Džubáková Matilda, RNDr. ZŠ akad. Jura Hronca Zakarpatská 12, 04801 Rožňava
50 Džubák Ján, RNDr. ZŠ akad. Jura Hronca Zakarpatská 12, 04801 Rožňava
51 Baxová Zdenka, RNDr. Gymnázium Ľ. Štúra Ul. 1. mája 2, 91135 Trenčín
52 Škutková Slávka, Mgr. CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Komenského 64, 06781 Belá nad Cirochou
53 Petrov Miroslav, Mgr. ZŠ Štúrova Štúrova 341, 09431 Hanušovce nad Topľou
54 Danková Marianna ZŠ s MŠ Hlavná 75, 07615 Hrčeľ
55 Sidorová Jana, Mgr. Gymnázium Opatovská Opatovská 7, 04135 Košice
56 Nemsilová Anna, Mgr. Gymnázium Opatovská Opatovská 7, 04135 Košice
57 Mičura Marián, Mgr. ZŠ s MŠ Lipové námestie 296/28, 99201 Modrý Kameň
58 Hanišová Gabriela Cirkevné gymnázium P.U. Olivu Dlhé hony 3522/2, 05801 Poprad
59 Martinková Gabriela, Ing. CSŠ Mnoheľa Dlhé hony 3522/2, 05801 Poprad
60 Majirská Zuzana, RNDr. ZŠ s MŠ Hniezdne 109 06501 Hniezdne
61 Szczyrbová Jaroslava, Mgr. Evanjelické gymnázium Jesenského 839, 98061 Tisovec
62 Kuková Mária, Mgr. Gymnázium V.Paulinyho-Tótha Malá hora 3, 03601 Martin
63 Zástěrová Mária, Mgr. ZŠ Hrnčiarska Hrnčiarska 13, 06601 Humenné
64 Bendik Milan, Mgr. ZŠ Sídlisko II Sídlisko II 1336, 09301 Vranov nad Topľou
65 Seman Imrich, Mgr. ZŠ s MŠ Školská 86, 01361 Terchová
66 Šutor Juraj, Mgr. ZŠ s MŠ Školská 86, 01361 Terchová
67 Pieronová Janka, Mgr. Gymnázium Kysucké Nové Mesto Komenského 1357, 02404 Kysucke Nové Mesto
68 Kostka Ján, Ing. ZŠ s MŠ Hlavná 66, 05904 Spišské Hanušovce
69 Petrášová Andrea, Mgr. ZŠ s MŠ Nová 525, 97241 Koš

Prihlasovanie ukončené!