:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2010

V zozname sú všetci vybraní uchádzači o účasť, ktorých týmto pozývame na seminár.

V prípade, že sa niekto z vybraných účastníkov nemôže seminára zúčastniť, prosíme o okamžité informovanie organizátorov seminára, umožníte tak účasť niektorému ďalšiemu z prihlásených.

Ospravedlňujeme sa všetkým ostatným prihláseným uchádzačom, ale finančné a priestorové možnosti seminára sú obmedzené, a tak nebolo možné vybrať na seminár viac ako 60 účastníkov. Keďže podobné semináre (ale s inými prednáškami) budeme organizovať i v ďalších rokoch, pokúsime sa zohľadniť pri výbere účastníkov záujem o seminár v roku 2010.

Uchádzač Škola Adresa
1 Baxová Zdenka, RNDr. Gymnázium Ľ. Štúra Ul. 1. mája 2, 91135 Trenčín
2 Behrová Mária, RNDr. Stredná odborná škola T. Vansovej 1054/45, 02032 Púchov
3 Bendik Milan, Mgr. ZŠ Sídlisko II Sídlisko II 1336, 09301 Vranov nad Topľou
4 Bezák Jozef Gymnázium sv. Michala Archanjela Pod Párovcami 127, 92101 Piešťany
5 Brenišinová Milada Kúpeľná 2, 08001 Prešov
6 Brezina Michal, Mgr. Súkromné gymnázium Letná 3453/34, 05801 Poprad
7 Danihelová Zdeňka ZŠ s MŠ Žaškov 219, 02721 Žaškov
8 Danková Marianna ZŠ s MŠ Hlavná 75, 07615 Hrčeľ
9 Dlugošová Janette, RNDr. Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23, 05801 Poprad
10 Džubák Ján, RNDr. ZŠ akad. Jura Hronca Zakarpatská 12, 04801 Rožňava
11 Džubáková Matilda, RNDr. ZŠ akad. Jura Hronca Zakarpatská 12, 04801 Rožňava
12 Hantáková Anna, Ing. Mgr. ZŠ Eduarda Schreibera ul. Schreiberova 372, 02061 Lednické Rovne
13 Chlpošová Alžbeta ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho 42/6, 98401 Lučenec
14 Iľkiv Jozef, Mgr. ZŠ Komenského Komenského 307/22, 08901 Svidník
15 Jakubička Dušan ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble
16 Jančová Ľubica ZŠ M.R. Štefánika Haličská cesta 8, 98401 Lučenec
17 Jesenská Agnesa, Mgr. ZŠ Pionierska 33 Pionierska 33, 04414 Čaňa
18 Kostka Ján, Ing. ZŠ s MŠ Hlavná 66, 05904 Spišské Hanušovce
19 Kostková Anna ZŠ s MŠ Hlavná 66, 05904 Spišské Hanušovce
20 Kráčalík Peter, Bc. Astronomický klub Romanova 22, 85102 Bratislava
21 Kriegerová Valéria ZŠ Nad Medzou 1 Medza 1, 05201 Spišská Nová Ves
22 Kuková Mária, Mgr. Gymnázium V.Paulinyho-Tótha Malá hora 3, 03601 Martin
23 Legartová Jana Gymnázium Krompachy Lorencova 44, 05342 Krompachy
24 Majirská Zuzana, RNDr. ZŠ s MŠ Hniezdne 109 06501 Hniezdne
25 Mičúch Marián ZŠ D. Tatarku 01826 Plevník-Drienové
26 Mičura Marián, Mgr. ZŠ s MŠ Lipové námestie 296/28, 99201 Modrý Kameň
27 Miškóci Milan CVČ Cvrček Angyalova 413/19, 96701 Kremnica
28 Mitra Jozef, Ing. ZŠ s MŠ Biele Vody 266, 05375 Mlynky
29 Mrvová Ružena ZŠ M. Kukučína SNP 1199, 02601 Dolný Kubín
30 Mytník Miroslav Slovenských partizánov 1133/53, 01701 Považská Bystrica
31 Pecková Ľubica, Mgr. Tematínska 2092, 91501 Nové Mesto nad Váhom
32 Peržo Juraj, Mgr. Modra
33 Petrášová Andrea, Mgr. ZŠ s MŠ Nová 525, 97241 Koš
34 Petrov Miroslav, Mgr. ZŠ Štúrova Štúrova 341, 09431 Hanušovce nad Topľou
35 Pieronová Janka, Mgr. Gymnázium Kysucké Nové Mesto Komenského 1357, 02404 Kysucké Nové Mesto
36 Pohorelská Tatiana Evanjelické gymnázium Jesenského 836, 98061 Tisovec
37 Rafajová Mariana, RNDr. ZŠ Októbrová 16 Októbrová 16, 97646 Valaská
38 Ráztočná Ľudmila Spojená škola Kráľovnej pokoja Na Závaží 2, 01001 Žilina
39 Roman Slavomír Gymnázium D. Tatarku Dominika Tatarku 4666/7, 05801 Poprad
40 Roško Martin Gymnázium Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves
41 Sadloňová Elena, Mgr. ZŠ s MŠ Ústredie 302, 01362 Veľké Rovné
42 Seman Imrich, Mgr. ZŠ s MŠ Školská 86, 01361 Terchová
43 Sidorová Jana, Mgr. Gymnázium Opatovská Opatovská 7, 04135 Košice
44 Skonc Eduard ZŠ Kapušany 367 Hlavná 367, 08212 Kapušany
45 Stupáková Viera, RNDr. ZŠ Čsl. armády 15 ČSA 15, 04501 Moldava nad Bodvou
46 Szczyrbová Jaroslava, Mgr. Evanjelické gymnázium Jesenského 839, 98061 Tisovec
47 Szelesová Monika ZŠ Pionierska 33 Pionierska 33, 04414 Čaňa
48 Šafranová Jana, RNDr. ZŠ Bernolákova Bernolákova 16, 04011 Košice
49 Šestáková Martina, Ing. CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Komenského 64, 06781 Belá nad Cirochou
50 Škodyová Dáša, RNDr. SZŠ Levočská 5, 05850 Poprad
51 Škutková Slávka, Mgr. CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Komenského 64, 06781 Belá nad Cirochou
52 Šutor Juraj, Mgr. ZŠ s MŠ Školská 86, 01361 Terchová
53 Takáčová Lýdia, RNDr. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa M.R. Štefánika 9, 07501 Trebišov
54 Tatarková Katarína, Mgr. ZŠ Zdenka Nejedlého Z. Nejedlého 2, 05201 Spišská Nová Ves
55 Trojanovičová Adriana, RNDr. Gymnázium Komenského 13, 08271 Lipany
56 Vajdák Stanislav, Mgr. ZŠ s MŠ 03491 Ľubochňa 98
57 Varchol Martin, Mgr. Prvé slov. literárne gymnázium Železničná 260, 05001 Revúca
58 Vidinská Janka, Mgr. ZŠ s MŠ Ožďany Hlavná 66, 98011 Ožďany
59 Zástěrová Mária, Mgr. ZŠ Hrnčiarska Hrnčiarska 13, 06601 Humenné
60 Žilinská Katarína, Mgr. ZŠ F. Hrušovského Gymnaziálna 197, 03843 Kláštor pod Znievom