:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2010

  • 19. apríl 2010: Oficiálna správa na portáli SAV o priebehu seminára.
  • 29. marec 2010: Zoznam vybraných účastníkov bol zverejnený.
  • 26. marec 2010: Prihlasovanie na seminár bolo uzavreté.
  • 16. február 2010: Informácia o seminári na portáloch: eQuark.sk, vesmir.sk
  • 26. január 2010: Program seminára je kompletný.
  • 7. december 2009: Otvorenie príjímania prihlášok záujemcov na CASU 2010.
  • 26. november 2009: Bol zverejnený predbežný program seminára na rok 2010.