:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2012

Zoznam v tabuľke obsahuje všetkých doteraz prihlásených uchádzačov o účasť na seminári. V prípade záujmu viac ako 60 uchádzačov budú organizátori seminára musieť urobiť výber účastníkov, pri ktorom sa bude prihliadať i na čo najrovnomernejšie územné pokrytie Slovenska. Konečný zoznam pozvaných účastníkov bude zverejnený najneskôr 20. 4. 2012.

Prečiarknuté meno znamená, že prihlásený uchádzač sa zo seminára odhlásil. Oficiálne evidujeme 66 prihlášok. Z tohto počtu sa odhlásilo 9 účastníkov.

Zoznam je už uzavretý.

Uchádzač Škola Adresa
1 Kincelová Renáta, RNDr. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
2 Ľubiščáková Beáta, Ing. Kudlovská 11, 06601 Humenné
3 Legartová Jana, Mgr. Gymnázium Lorencova 46, 05342 Krompachy
4 Petrášová Andrea, Mgr. ZŠ s MŠ Nová 525, 97241 Koš
5 Petráš Slavomír Detské centrum K. Sidora 134, 03401 Ružomberok
6 Zástěrová Mária, Mgr. Hrnčiarska 13, 06601 Humenné
7 Korcsoková Alena, RNDr. Gymnázium Mládežnická 22, 93601 Šahy
8 Mičúch Marián, Ing. Stredná priemyselná škola Slovenských partizánov 1132/52, 01701 Pov. Bystrica
9 Mytník Miroslav, Mgr. ZŠ Slov. partizánov Slovenských partizánov 1133/53, 01701 Pov. Bystrica
10 Skonc Eduard, Mgr. ZŠ s MŠ Hlavná 367, 08212 Kapušany
11 Mičura Marián, Mgr. ZŠ s MŠ Lipové námestie 296/28, 99201 Modrý Kameň
12 Brenišinová Milada Kúpeľná 2, 08001 Prešov
13 Takáčová Lýdia Cirk. gymnázium sv. Jána Krstiteľa M.R. Štefánika 9, 07501 Trebišov
14 Tutokyová Mária, PaedDr. ZŠ s MŠ Hlavná 113/68, 08267 Terňa
15 Hantáková Anna, Ing. Mgr. ZŠ E. Schreibera ul. Schreiberova 372, 02061 Lednické Rovne
16 Miškóci Milan CVČ Cvrček Angyalova 413/19, 96701 Kremnica
17 Kráčalík Peter, Bc. Astronomický klub Romanova 22, 85102 Bratislava
18 Jancová Mária Astronomický klub Romanova 22, 85102 Bratislava
19 Žilinská Katarína, Mgr. Gymnaziálna 197, 03843 Kláštor pod Znievom
20 Sabolová Ľudmila, Mgr. Kukučínova 106, 09303 Vranov n. Topľou
21 Danihelová Zdeňka, Mgr. ZŠ s MŠ Žaškov 219, 02721 Žaškov
22 Kriegerová Valéria, Mgr. ZŠ Nad Medzou 1 Medza 1, 05201 Spišská Nová Ves
23 Topor Jozef, RNDr. Gymnázium Ul. 1. mája 905, 02015 Púchov
24 Pastorková Mária, Mgr. Gymnázium Ul. 1. mája 905, 02015 Púchov
25 Rafajová Mariana Októbrová 16, 97646 Valaská
26 Zdechovanová Alena, Mgr. ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho 42/6, 98401 Lučenec
27 Chlpošová Alžbeta, Mgr. ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho 42/6, 98401 Lučenec
28 Behrová Mária, RNDr. Stredná odborná škola T. Vansovej 1054/45, 02032 Púchov
29 Szmolka Jozef, Mgr. Gymnázium A. Prídavka Komenského 33, 08301 Sabinov
30 Šponiarová Slávka, Mgr. Miestna organizácia SZAA Slovenská 50, 05201 Spišská Nová Ves
31 Majirská Zuzana, RNDr. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa 493, 06511 Nová Ľubovňa
32 Bezák Jozef Tematínska 2092, 91501 Nové Mesto nad Váhom
33 Šutor Juraj, Mgr. ZŠ s MŠ A.F. Kollára Školská 86, 01361 Terchová
34 Seman Imrich, Mgr. ZŠ s MŠ A.F. Kollára Školská 86, 01361 Terchová
35 Švachulová Ivana, Mgr. ZŠ Okoličianska Okoličianska 404, 03104 Liptovský Mikuláš
36 Petrov Miroslav, Mgr. ZŠ Štúrova Štúrova 341, 09431 Hanušovce nad Topľou
37 Hodošková Viera, PaedDr. ZŠ Štúrova Štúrova 341, 09431 Hanušovce nad Topľou
38 Kostka Ján, Ing. ZŠ s MŠ Hlavná 66, 05904 Spišské Hanušovce
39 Kostková Anna, MVDr. ZŠ s MŠ Hlavná 66, 05904 Spišské Hanušovce
40 Beneová Mária OZ Max. Hell Čajkovského 23, 94911 Nitra
41 Bene Peter OZ Max. Hell Čajkovského 23, 94911 Nitra
42 Beneová Mária st. OZ Max. Hell Čajkovského 23, 94911 Nitra
43 Kmeť Vladimír OZ Max. Hell Čajkovského 23, 94911 Nitra
44 Roman Slavomír, Mgr. Gymnázium D. Tatarku Dominika Tatarku 4666/7, 05801 Poprad
45 Dudová Helena, Mgr. ZŠ Hybe Hybe 140, 03231 Hybe
46 Hermanovský Marek, PaedDr. ZŠ Sídlisko II Sídlisko II 1336, 09301 Vranov nad Topľou
47 Bendik Milan, Mgr. ZŠ Sídlisko II Sídlisko II 1336, 09301 Vranov nad Topľou
48 Strýček František Gymnázium Štúrova 849, 96212 Detva
49 Mihóková Alena Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou
50 Jančová Ľubica ZŠ M.R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 98403 Lučenec
51 Jurík Vladimír, Mgr. ZŠ s MŠ J. Lajčiaka Pribylina 2, 03242 Liptovský Mikuláš
52 Jankurová Monika Nižná brána 8, 06001 Kežmarok
53 Zastková Iveta Nižná brána 8, 06001 Kežmarok
54 Vajdečka Pavol, Mgr. Ing. ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130 02947 Oravská Polhora
55 Stupáková Viera, RNDr. ZŠ Čsl. armády 15 ČSA 15, 04501 Moldava n. Bodvou
56 Pollák Miroslav, Mgr. ZŠ Nad Medzou 1 Medza 1, 05201 Spišská Nová Ves
56 Nečas Aleš SZČO 1. mája 8, 92203 Vrbové
58 Tomčík Dušan, PaedDr. ZŠ Kapušany Hlavná 367, 08212 Kapušany
59 Korcsok Ladislav, Mgr. SSOŠ Animus Jesenského 41, 93401 Levice
60 Hazucha Pavol Gymnázium Komenského 13, 92001 Hlohovec
61 Hronovská Mariana, Mgr. ZŠ s MŠ ul. J.D. Matejovie 539, 03301 Liptovský Hrádok
62 Baxová Zdenka, RNDr. Gymnázium Ľ. Štúra Ul. 1. mája 2, 91135 Trenčín
63 Mičurová Helena, Mgr. ZŠ s MŠ Lipové námestie 28, 99002 Modrý Kameň
64 Slivenský Jozef Miestna organizácia SZAA Slovenská 50, 05201 Spišská Nová Ves
65 Vajdák Stanislav, Mgr. ZŠ s MŠ 03491 Ľubochňa
66 Kokavcová Alena 05801 Poprad