:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2012


26. apríl 2012     Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná
17:00 – 21:00 registrácia
19:00 – 21:00 večera
27. apríl 2012     Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná
7:30 – 8:15 raňajky
8:15 – 8:30 otvorenie seminára
8:30 – 10:00 RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. Astronomické súradnice a atlasy a meranie vzdialeností
vo vesmíre
10:00 – 10:30 prestávka
10:30 – 12:00 doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Príliv a odliv, slapy vo vesmíre
12:00 – 14:00 obed
14:00 – 15:30 Ing. Viliam Novák, DrSc. Voda na Zemi a vo vesmíre
15:30 – 16:00 prestávka
16:00 – 17:30 Mgr. Július Koza, PhD. Prechody Venuše diskom Slnka v 21. storočí
18:00 – 19:00 večera
20:00 večerné pozorovanie (v prípade priaznivého počasia)
28. apríl 2012     Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná
7:30 – 8:30 raňajky
8:30 – 10:00 RNDr. Miroslav Znášik Kalendár, história a súčasnosť merania času
10:00 – 10:30 prestávka
10:30 – 12:00 Mgr. Marek Husárik, PhD. Vznik a vývoj Slnečnej sústavy
12:00 – 12:15 záver seminára
12:15 obed