:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2012

E-mail: a
Telefón: 052/7879161 (Marek Husárik), 052/7879142 (Ján Svoreň)
Fax: 052/4467656
Poštová adresa: Mgr. Marek Husárik, PhD., Astronomický ústav SAV, 05960 Tatranská Lomnica