:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2012

  • 28. september 2011: Bol zverejnený termín konania seminára v roku 2012.
  • 1. november 2011: Začali sa prihlasovať prví uchádzači.
  • 9. január 2012: Zverejnený program seminára.