:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2012

UPOZORNERNIE: Autori prednášok a príspevkov do zborníka a organizátori seminára súhlasia LEN S NEKOMERČNÝM využitím vystavených materiálov na popularizáciu vedy a šírenie poznatkov o vesmíre na školách. Akékoľvek INÉ NEKOMERČNÉ využitie materiálov je PODMIENENÉ ZÍSKANÍM SÚHLASU s takýmto využitím priamo od autora materiálov pred ich použitím.

Prednášajúci Prednáška v ppt Príspevok v zborníku v pdf
1 Husárik Marek Vznik a vývoj Slnečnej sústavy (10 MB) stiahni (0,7 MB)
2 Koza Július Prechody Venuše diskom Slnka v 21. storočí (50 MB) stiahni (2,0 MB)
3 Novák Viliam Voda na Zemi a vo vesmíre (26 MB) stiahni (0,5 MB)
4 Svoreň Ján Príliv a odliv, slapy vo vesmíre (14 MB) stiahni (1,2 MB)
5 Žižňovský Jozef Astronomické súradnice a atlasy a meranie vzdialeností vo vesmíre (28 MB) stiahni (1,0 MB)
6 Znášik Miroslav Kalendár, história a súčasnosť merania času (26 MB) stiahni (1,4 MB)