:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2012

Pre prihlásenie na seminár je nevyhnutné poslať klasickou poštou vyplnenú prihlášku. Termín uzávierky prihlášok je 15.4.2012.

Prihláška: txt alebo pdf alebo doc alebo odt formát.

Prihlášku prosíme zaslať organizátorom seminára poštou na adresu:
Mgr. Marek Husárik, PhD.
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
(s označením na obálke Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2012).

Pravidlá výberu

Ak počet prihlásených záujemcov o seminár presiahne číslo 60, z prihlásených záujemcov bude nutné urobiť výber tých, ktorí budú na seminár pozvaní. Dôvodom je najmä obmedzená výška finančnej podpory projektu APVV. Zoznam uchádzačov, ktorí budú na seminár vybraní, bude na webstránke seminára zverejnený najneskôr 20. 4. 2012. Pri výbere sa bude prihliadať na čo najrovnomernejšie územné pokrytie Slovenska, ako i na zastúpenie čo najväčšieho počtu škôl. Tí, ktorí už boli účastníkmi podobného seminára, ktorý sa konal v minulých rokoch, budú na podujatie vybraní len v prípade, ak počet prihlásených záujemcov o seminár nepresiahne číslo 60.