EURÓPSKY TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY (ETVT) 2006
European Science and Technology Week 2006
(20.11. - 26.11.2006)

Banner nocí otvorených dverí


Pri príležitosti európskeho týždňa vedy a techniky sa na observatóriach Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (AsÚ SAV) v Starej Lesnej a Lomnickom štíte uskutočnia dni a noci otvorených dverí v týchto dátumoch (verzia pre tlač ):


Streda, 8. november 2006, od 18:00
veľká zasadačka AsÚ SAV v Starej Lesnej:

Populárno vedecké prednášky

Prechod Merkúra pred slnečným diskom (20:12 - 01:10)

areál observatória AsÚ SAV v Starej Lesnej (tu ):

Pozorovanie zaujímavých objektovPiatok, 10. november 2006, od 17:00
veľká zasadačka AsÚ SAV v Starej Lesnej:

Populárno-vedecké prednášky

areál observatória AsÚ SAV v Starej Lesnej (tu ):

Pozorovanie zaujímavých objektov

deň otvorených dverí na Meteorologickom observatóriu Geofyzikálneho ústavu SAV (pdf)Sobota, 18. november 2006

observatórium Lomnický Štít (tu):

Deň otvorených dverí na Lomnickom ŠtítePodrobné informácie o tomto podujatí získate aj na tel. čísle 052-7879127.
Informácie o stelárnom výskume na AsÚ SAV si môžte prečítať aj v článkoch publikovaných v špeciálnom čísle 5/2006 časopisu KOZMOS.

Tvorba HTML: Ľubomír Hambálek, Emil Kundra
Posledná zmena: 25. októbra 2006