EURÓPSKY TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY (ETVT) 2006
European Science and Technology Week 2006
(20.11. - 26.11.2006)

Prechod Merkúra pred slnečným diskom, 8./9. novembra 2006

  Charakteristiky

  Merkúr

  Zem

  Hmotnosť (Zem = 1,0)

  0,055

  1,0

  Priemer (km)

 4879

  12756

  Hustota (voda = 1,0)

  5,427

  5,515

  Gravitácia na rovníku (zemská = 1,0)

  0,337

  1,0

  Rotačná doba (dni, ŕ 24 hodín)

  58,66

  1

  Dĺžka dňa (hodiny)

  4222,6

  24,0

  Stredná vzdialenosť od Slnka (miliónov km)

  57,9

  149,6

  Obežná doba (dni)

  88

  365,2

  Stredná obežná rýchlosť (km/s2)

  47,9

29,8 

  Sklon dráhy (stupne)

  7,0

0,0 

  Excentricita dráhy

  0,205

  0,017

  Sklon rotačnej osi (stupne)

 0,01

  23,5

  Priemerná povrchová teplota (°C)

  167

  15

  Atmosférický tlak (bary)

  0,0

  1,0


Zatiaľ posledný prechod 7.5.2003

Nakoľko tento jav nebude tohto roku u nás pozorovateľný, bude prenášaný prostredníctvom internetu. Prechod bude možné sledovať využitím veľkoplošnej projekcie vo vstupnej hale AsÚ SAV. Prvý vonkajší kontakt nastane približne o 19 hodine 12 minúte UT, teda 20:12 nášho času. Prechod bude komentovaný pracovníkmi AsÚ SAV a doplnený sériou populárnych prednášok (zoznam:TU), ktoré sa uskutočnia od 18:00 vo veľkej zasadačke AsÚ SAV.

K ďaľšiemu prechodu Merkúra popred disk Slnka dôjde až 9. mája 2016. Úkaz bude možné pozorovať z Európy.

Linky (angličtina):
NASA eclipse homepage, Tranzit Merkúra 2006 (zoznam prechodov Merkúra do roku 2100)
Nautical Almanac, Tranzit Merkúra 2006 (viditeľnosť úkazu, poloha kontaktov)

>> Naspäť na index <<

Tvorba HTML: Ľubomír Hambálek, Emil Kundra
Posledná zmena: 13. októbra 2006